Công dân có quyền có chỗ ở hợp pháp, việc đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú vừa là quyền và vừa là nghĩa vụ của công dân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp công dân thuộc đối tượng bị xóa đăng ký thường trú theo quy định của Luật. Vậy pháp luật quy định những trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú? Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Những trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú”

I. Cơ sở pháp luật

Luật cư trú 2020.

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật cư trú.

Những trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú
Những trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú

II. Những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

Nơi thường trú có thể hiểu là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định (khác với tạm trú là nơi sinh sống tạm thời và đăng ký tạm trú) và đã đăng ký thường trú theo quy định của Luật cư trú.

Công dân sẽ thực hiện việc đăng ký thường trú tại công an quận, huyện, thị xã đối với thành phố trực thuộc trung ương hoặc tại công an xã, thị trấn thuộc huyện, công an thị xã đối với thành phố thuộc tỉnh và được cấp sổ hộ khẩu. Trong một số trường hợp luật định, công dân có thể bị xóa đăng ký thường trú.

Nếu như theo quy định tại Điều 22 Luật cư trú 2006 trước đây, những trường hợp sau đây sẽ bị xóa đăng ký thường trú:

– Người đã chết hoặc bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

– Người được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

– Người đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú của cơ quan có thẩm quyền;

– Công dân ra nước ngoài để định cư.

Tại Luật này, các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú chưa được quy định chi tiết và rõ ràng. Đến Luật cư trú 2020, những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú ngoài những trường hợp trên thì Luật này còn quy định chi tiết hơn về trường hợp xóa đăng ký thường trú của Luật cư trú 2006. Những trường hợp được quy định chi tiết hơn bao gồm:

– Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

– Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới;

– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu công dân thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú tại nơi đang đăng ký thường trú. Cơ quan đã đăng ký thường trú có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú, thông thường sẽ là Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xóa đăng ký thường trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Các trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú

Điều kiện tách hộ khẩu? Có được tách hộ khẩu khi chưa có sổ đỏ không?

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Những trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

Đánh giá bài viết này