Phân biệt hợp đồng thử việc và hợp đồng đào tạo: Hợp đồng đào tạo và hợp đồng thử việc là những loại hình hợp đồng có mối quan hệ mật thiết với người lao động. Đây cũng là tiền đề cho người lao động và người sử dụng lao động hướng đến một mối quan hệ lâu dài có tính ổn định là hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, không phải chủ thể tham gia quan hệ lao động nào cũng phân biệt được về bản chất của hai loại hợp đồng này. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, giữa hợp đồng thử việc và hợp đồng đào tạo có những điểm khác biệt nào? Luật Thành Đô xin tư vấn cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

– Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14

II. KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

Đối với hợp đồng đào tạo, theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng đào tạo là hợp đồng mà hai bên phải ký kết trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Đối với hợp đồng thử việc, từ quy định tại khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 thì đây là hợp đồng với các thỏa thuận về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.

Phân biệt hợp đồng thử việc và hợp đồng đào tạo
Phân biệt hợp đồng thử việc và hợp đồng đào tạo

III. PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

Để phân biệt hợp đồng thử việc và hợp đồng đào tạo có thể dựa trên một số tiêu chí sau:

Tiêu chí Hợp đồng thử việc Hợp đồng đào tạo
Trường hợp ký kết Khi doanh nghiệp có thỏa thuận với người lao động về việc làm thử thì các bên phải giao kết hợp đồng thử việc Khi doanh nghiệp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động đang làm việc; hoặc có hoạt động tuyển người vào đào tạo, dạy để làm việc cho mình thì các bên cần giao kết hợp đồng đào tạo.
Tính chất hợp đồng Là thời gian thử thách người lao động có đáp ứng yêu cầu công việc của doanh nghiệp hay không Là việc doanh nghiệp sử dụng kinh phí của mình (kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động) để trực tiếp hoặc tổ chức đào tạo cho người lao động đang làm việc cho mình, cho những người sẽ làm việc cho mình chứ không nhằm mục đích kinh doanh sinh lời từ các hoạt động ấy.
Nội dung hợp đồng Nội dung hợp đồng thử việc dựa trên cơ sở tinh giảm một số yêu cầu của hợp đồng lao động. Về cơ bản cần có các nội dung sau:

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

(Theo khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019)

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Nghề đào tạo;

– Địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian đào tạo;

– Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo;

– Chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

– Trách nhiệm của người sử dụng lao động;

– Trách nhiệm của người lao động.

(Theo khoản 2 Điều 62 Bộ luật Lao động 2019)

Thời hạn hợp đồng Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận, căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

– Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

– Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

– Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

– Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

(Theo Điều 25 Bộ luật Lao động 2019)

Được phép tiến hành theo sự thỏa thuận của hai bên
Tiền lương Tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó (Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp)

(Theo Điều 26 Bộ luật Lao động 2019)

Trong thời gian được đào tạo, nếu các đối tượng này trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được doanh nghiệp trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận. Tiền lương này không cần đáp ứng yêu cầu về tiền lương tối thiểu vùng do chưa phải là người lao động (chưa làm việc theo hợp đồng lao động) của doanh nghiệp.
Kết thúc hợp đồng Việc kết thúc hợp đồng diễn ra khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận.

(Theo Điều 27 Bộ luật Lao động 2019)

Theo khoản 6 Điều 61 Bộ luật Lao động 2019 thì khi hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.
Số lần ký kết hợp đồng Mỗi vị trí công việc chỉ được thử việc một lần, không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

(Theo khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019)

Do thỏa thuận giữa hai bên

Bài viết cùng chủ đề Phân biệt hợp đồng thử việc và hợp đồng đào tạo:

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Sở hữu chung hợp nhất là gì ?

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về phân biệt hợp đồng thử việc và hợp đồng đào tạo. Nếu quý bạn đọc còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề Phân biệt hợp đồng thử việc và hợp đồng đào tạo, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0919 089 888 của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết./.

5/5 - (1 bình chọn)