Khái niệm phạm tội nhiều lần và phạm tội liên tục, phân biệt chi tiết phạm tội nhiều lần và phạm tội liên tục

Khái niệm phạm tội nhiều lần và phạm tội liên tục

Phạm tội nhiều lần là trường hợp người phạm tội đã thực hiện từ hai hành vi phạm tội trở lên, tác động đến cùng một đối tượng hoặc nhiều đối tượng khác nhau mà chưa bị đưa ra xét xử.

Phạm tội liên tục là trường hợp nhiều hành vi cùng loại xảy ra kế tiếp nhau về mặt thời gian, cùng xâm hại đến một quan hệ xã hội và đều bị chi phối bởi một ý định phạm tội cụ thể thống nhất.

Phân biệt phạm tội nhiều lần và phạm tội liên tục
Phân biệt phạm tội nhiều lần và phạm tội liên tục

Phân biệt phạm tội nhiều lần và phạm tội liên tục

Tiêu chí Phạm tội nhiều lần Phạm tội liên tục
Số lần phạm tội Hai lần phạm tội trở lên Nhiều hành vi cùng loại xảy ra kế tiếp nhau về mặt thời gian
Khách thể bị xâm hại  Xâm hại một hoặc nhiều đối tượng Cùng xâm hại một quan hệ xã hội
Ý định phạm tội Ý định phạm tội ko giống nhau (nhiều ý định) Ý định phạm tội cụ thể (một ý định)
Phạm vi Có ở mọi tội danh Có ở 1 số tội như bức tử, đầu cơ
Đặc điểm Các hành vi đều đủ để cấu thành một tội phạm độc lập Người phạm tội thực hiện nhiều hành vi phạm tội nhưng nếu tách các hành vi thì có hành vi không cấu thành tội phạm độc lập được vì tính nguy hiểm chưa đáng kể
Bản chất Hành vi khách quan trong cấu thành tội phạm cơ bản Tình tiết khung tăng nặng, tình tiết tăng trách nhiệm hình sự
Căn cứ pháp lí Điểm g khoản 1 điều 52 Bộ Luật Hình sự  Không quy định cụ thể
Ví dụ  Mỗi tháng A thực hiện trót lọt một vụ cướp tài sản mà không bị bắt. B thường xuyên thực hiện các hành vi: ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình,… dẫn đến người này chết. Khi tổng hợp các hành vi nguy hiểm cho xã hội đó cũng chỉ cấu thành một tội phạm độc lập. 

Bài viết cùng chủ đề:

Che giấy tội phạm bị phạt như thế nào?

Phân biệt tố giác và tố cáo

Đánh giá bài viết này