Trung tâm ngoại ngữ là một trong những lĩnh vực kinh doanh phát triển mạnh tại Việt Nam hiện nay. Số lượng trung tâm ngoại ngữ trong thời gian gần đây đã tăng một cách chóng mặt đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên. Để thành lập được một trung tâm ngoại ngữ tương đối phức tạp, không chỉ có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đào tạo ngoại ngữ mà còn phải có đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ nên rõ định hướng, phương hướng hiện tại và các dự định trong tương lai khi mở trung tâm ngoại ngữ. Nắm bắt được điều này, Luật Thành Đô xin hướng dẫn quý độc giả cách thức, nội dung đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ trong bài viết: Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ
Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật giáo dục số 43/2019/QH14;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Khoản 2 điều 4 thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT quy định về điều kiện đặt tên của trung tâm ngoại ngữ như sau:

“1. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được đặt theo nguyên tắc sau:

a) Trung tâm ngoại ngữ, tin học + Tên riêng;

b) Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

2. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

3. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.”

Theo đó để mở trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp phải tuân thủ các điều kiện về tên gọi như sau:

Tên của trung tâm ngoại ngữ phải đặt theo nguyên tắc sau: Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng. Tên riêng của trung tâm ngoại ngữ không được trùng với tên riêng của trung tâm ngoại ngữ đã được mở trước đó; tên riêng đó không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) của trung tâm ngoại ngữ phải có nội dung tương đương với nhau.

Ngoài ra, thông thường Sở Giáo dục và Đào tạo thường yêu cầu doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các điều kiện quy định tại điều 46 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP như sau:

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án mở trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Sau khi đã đáp ứng các điều kiện nêu trên, doanh nghiệp tiến hành soạn thảo hồ sơ xin cấp phép kinh doanh dịch vụ ngoại ngữ. Trong đó đề án hoạt động trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung sau:

Thứ nhất, Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội  dung đào tạo, bồi dưỡng: Doanh nghiệp cần phải nêu rõ định hướng, mục tiêu và các nội dung hoạt động cụ thể trong thời gian được cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ để Sở giáo dục và Đào tạo có thể xem xét, đánh giá khả năm đáp ứng mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm ngoại ngữ hay không, qua đó sẽ quyết định có hay không cấp phép hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ. Một đề án có nội dung mục tiêu hoạt động và định hướng kinh doanh rõ ràng sẽ được ưu tiên hơn so với một đề án chưa rõ ràng, mờ mịt về mục tiêu hoạt động cũng như định hướng kinh doanh của trung tâm.

tổng đài tư vấn pháp luật
Tổng đài tư vấn pháp luật

Thứ hai, đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật, địa điểm dự kiến của trung tâm ngoại ngữ: Đối với nội dung này, doanh nghiệp cần nêu rõ địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ dự kiến thành lập để đảm bảo trung tâm ngoại ngữ có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học của giáo viên, học viên và tiềm lực đào tạo ngoại ngữ cho các học viên khi tham gia học tập tại trung tâm.

Thứ ba, tổ chức bộ máy, nguồn  lực và  tài chính của trung tâm ngoại ngữ: Theo đó, trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, bằng cấp, kinh nghiệm của giáo viên trung tâm ngoại ngữ và quy mô tài chính của trung tâm để đối phó khi có các sự cố, rủi ro xảy ra với giáo viên, học viên của trung tâm,

Thứ tư, Kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện: Ở nội dung này, doanh nghiệp cần nêu chi tiết kế hoạch cụ thể hoạt động của mình trong thời gian được cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Doanh nghiệp phải tổ chức bộ máy hoạt động của trung tâm ngoại ngữ một cách rõ ràng, đảm bảo số lượng giáo viên của trung tâm đáp ứng được nhu cầu dự kiến theo kế hoạch đã định hướng trong suốt thời gian trung tâm được cấp phép hoạt động.

Khi đã hoàn thiện đầy đủ đề án cũng như hồ sơ xin cấp phép kinh doanh dịch vụ ngoại ngữ, tiến hành nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trung tâm ngoại ngữ hoạt động. Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ Sở giáo dục và Đào tạo sẽ cấp giấy phép hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ theo đúng quy định của pháp luật.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Chuyên mục tham khảo: Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là các nội dung chủ yếu của một đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.