Quy định mở trung tâm ngoại ngữ theo pháp luật hiện nay rất chi tiết, cụ thể và rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều tổ chức khi thành lập trung tâm ngoại ngữ lại khó khăn khi tìm hiểu quy định để tiến hành thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn mở trung tâm ngoại ngữ, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết “Quy định mở trung tâm ngoại ngữ” hy vọng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho Quý khách hàng khi có nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ.

quy định mở trung tâm ngoại ngữ
Quy định mở trung tâm ngoại ngữ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Luật Giáo dục năm 2019;

– Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. QUY ĐỊNH MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

2.1. Quy định về thành phần hồ mở trung tâm ngoại ngữ bao gồm

(1) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

(2) Quyết định mở  trung tâm ngoại ngữ do người có thẩm quyền cấp;

(3) Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ;

(4) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà (trong trường hợp thuê nhà phải có hợp đồng thuê nhà); nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm ngoại ngữ (xác nhận thông qua số dư tài khoản ngân hàng);

(5) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học của trung tâm ngoại ngữ;

(6) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy của trung tâm ngoại ngữ;

(7) Các quy định về học phí, lệ phí của trung tâm ngoại ngữ;

(8) Chứng chỉ trung tâm ngoại ngữ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;

Ngoài ra, trung tâm ngoại ngữ phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở về việc hoạt động của trung tâm là an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2.2. Trình tự, thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Bước 2: Thẩm định, kiểm tra hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 3: Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, quyết định thành lập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

III. ĐIỀU KIỆN MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

3.1. Điều kiện tên trung tâm khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Tên trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau:

Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng

Tên riêng của trung tâm ngoại ngữ không được trùng với tên riêng của trung tâm ngoại ngữ đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

3.2. Điều kiện về nhân sự khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

(1) Điều kiện của giám đốc khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện nhân sự khi xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Điều 6 Thông tư 21/2018 /TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

– Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

–  Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau

Có nhân thân tốt

Có năng lực quản lý

Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương

Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

(2) Điều kiện về đội ngũ giáo viên khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ, người nước ngoài.

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ bao gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng. Giáo viên là người Việt Nam hoặc giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) để đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý (Tối thiểu 3 giáo viên).

– Trường hợp giáo viên là người Việt Nam thì phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

– Trường hợp giáo viên là người bản ngữ phải có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

– Trường hợp giáo viên là người nước ngoài thì phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; hoặc có bằng cao đẳng trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.

3.3. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục được quy định tại điều 48 Nghị định 46/2017 sửa đổi bổ sung bởi nghị định 135/2018.

– Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục

IV. DỊCH VỤ MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khác hàng, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

– Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện về thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định;

– Tiến hành chuẩn bị hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Tiến hành Nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên hệ chỉnh sửa bổ sung hồ sơ (Nếu có);

– Hướng dẫn và phối hợp với Quý khách tiếp đoàn kiểm tra khi xuống kiểm tra tại đơn vị;

– Nhận kết quả: Giấy chứng nhận kinh doanh– Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Bàn giao kết quả cho Quý khách;

– Phối hợp và hỗ trợ tư vấn pháp lý trong suốt quá trình Quý khách hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Cập nhật và thông tin đến Quý khách các quy định của pháp luật hiện hành và đặc biệt khi có sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực trung tâm ngoại ngữ;

Bài viết tham khảo: Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Chuyên mục tham khảo: Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã giới thiệu đến Quý khách hàng về “Quy định mở trung tâm ngoại ngữ”, mọi thắc mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về việc mở trung tâm ngoại ngữ Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp tận tình.