Hiện nay với nền kinh tế đang phát triển của đất nước, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh, hoạt động. Theo đó việc các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp dẫn tới việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp tại các địa phương có tiềm năng là tất yếu.

Như vậy thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện như thế nào? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Để làm rõ hơn vấn đề, Luật Thành Đô xin giới đến quý bạn đọc bài viết: “Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Theo Khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”

Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”

Công ty TNHH 1 thành viên khi thành lập chi nhánh phải đáp ứng những điều kiện sau:

(1) Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp theo quy định của pháp luật;

(2) Có người đứng đầu chi nhánh, chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm của người đại diện quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

(3) Trụ sở chi nhánh rõ ràng, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp;

(4) Đặt tên chi nhánh không trùng với tên các chi nhánh đã đăng ký trước đó. Tên chi nhánh phải bao gồm tên Công ty TNHH 1 thành viên kèm theo cụm từ “Chi nhánh”.

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

Thành lập chi nhánh trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

3.1. Trình tự thực hiện

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên tiến hành qua các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu liên quan để thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên;

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh;

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sửa lại hồ sơ theo thông báo và nộp lại hồ sơ;

Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận trả kết quả của Phòng đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính chuyển phát.

3.2. Thời hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc

3.3. Số lượng hồ sơ:

01 (bộ)

3.4. Lệ phí đăng ký

Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

Lệ phí đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên: 50.000 đồng/lần;

Lệ phí cung cấp thông tin Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh: 20.000 đồng/lần;

Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên qua mạng điện tử.

IV. HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên bao gồm những loại giấy tờ sau:

(1) Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo Mẫu tại Phụ lục II-7 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

(2) Bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh;

(3) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh;

(4) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên (nếu có).

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Chuyên mục: Tư vấn doanh nghiệp

Trên đây là bài tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề: “Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên”. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ vướng mắc, băn khoăn nào liên quan đến vấn đề này xin liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này