Đối với lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ theo Biểu cam kết WTO của Việt Nam, hiện nay cho phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và không hạn chế nào đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên việc đào tạo ngoại ngữ là hoạt động có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, sau khi đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục Cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ theo quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn các quy định cụ thể về “Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài”.

trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài
Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Luật Đầu tư 2020;

Luật Doanh nghiệp 2020;

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định 86/2018/NĐ- Cp ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Các văn bản khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

2.1. Hình thức nhà đầu tư nước ngoài tham gia thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định của Luật đầu tư, trung tâm ngoại ngữ thuộc về cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ. Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện dưới hai hình thức:

– Thành lập cơ sở giáo dục 100% vốn nước ngoài;

– Thành lập cơ sở giáo dục liên kết giữa nhà đầu tư nước ngoài và đối tác trong nước.

2.2. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu nước ngoài

(1) Về tên trung tâm ngoại ngữ

– Theo Điều 29 Nghị định 86/2018 quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục thì Trung tâm ngoại ngữ thuộc loại hình cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tên trung tâm phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng.

– Tên riêng của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

(2) Về vốn đầu tư trung tâm ngoại ngữ

– Theo khoản 3 Điều 35 Nghị định 86/2018 Nhà đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

– Trường hợp, các trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% × 20 triệu đồng = 14 triệu đồng/học viên.

(3) Về cơ sở vật chất, thiết bị

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài cần đáp ứng điều kiện về cơ sở vât chất, thiết bị:

Theo Điều 36 Nghị định 86/2018, thì cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (trong đó có trung tâm ngoại ngữ), phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất như sau:

– Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

– Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

– Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

– Đối với trường hợp trung tâm ngoại ngữ sử dụng cơ sở vật chất đi thuê thì các trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài được phép thuê cơ sở vật chất ổn định theo chu kỳ thời gian ít nhất 5 năm và phải bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng quy định trên.

(4) Về chương trình giáo dục

– Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

– Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy:

+ Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài;

(5) Điều kiện về giáo viên

– Đội ngũ giáo viên thực hiện việc giảng dạy hay làm việc tại trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy

– Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

Mẫu giấy phép trung tâm ngoại ngữ
Mẫu giấy phép trung tâm ngoại ngữ

III. HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Căn cứ vào Điều 46 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018, Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký hoạt động giáo dục theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.

– Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.

– Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

– Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục đã đáp ứng các nội dung quy định tại các Điều 35, 36, 37 và 38 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, đồng thời gửi kèm:

(1) Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng.

(2) Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng);

(3) Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo;

(4) Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;

(5) Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;

(6) Quy chế đào tạo;

(7) Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên);

(8) Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;

(9) Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;

(10) Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài
Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

Bài viết tham khảo:

Thông tư 21 về tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Danh mục tham khảo:

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là những điều kiện về thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện này. Luật Thành Đô luôn luôn hỗ trợ các doanh nghiệp đang tìm hiểu và bắt đầu thực hiện kinh doanh trung tâm ngoại ngữ trên toàn quốc bằng phương thức tư vấn qua tổng đài trực tuyến 0919 089 888 về điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ. Quý khách hàng có thể liên hệ tới Tổng đài trên để được Luật sư của Luật Thành Đô tư vấn miễn phí hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)