Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế. Để nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Thành lập văn phòng điều hành theo hợp đồng BCC”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư số 03/2021/TT-BHKĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thành lập văn phòng điều hành theo hợp đồng BCC
Thành lập văn phòng điều hành theo hợp đồng BCC

II. HỒ SƠ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH THEO HỢP ĐỒNG BCC

Căn cứ điều 49 Luật đầu tư quy định về hồ sơ thành lập văn phòng điều hành theo hợp đồng BCC như sau:

“1. Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành do nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC quyết định theo yêu cầu thực hiện hợp đồng.

2. Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

3. Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành.

4. Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành bao gồm:

a) Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm: tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;

b) Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

c) Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

d) Bản sao hợp đồng BCC.”

Theo đó, nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành để thực hiện hợp đồng BCC. Văn phòng điều hành có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu, tuyển dụng lao động và tiến hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành để thực hiện hợp đồng BCC. Để thành lập văn phòng điều hành theo hợp đồng BCC, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các thành phần sau đây:

– Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm: tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;

– Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

– Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

– Tài liệu chứng minh tư cách người đứng đầu văn phòng điều hành bao gồm: CMND/CCCD/Hộ chiếu;

– Bản sao hợp đồng BCC;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ thành phần nêu trên.

lien he luat su cong ty luat thanh do
Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật công ty Luật Thành Đô

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH THEO HỢP ĐỒNG BCC

Căn cứ khoản 3, 5 điều 49 Luật đầu tư quy định về thủ tục thành lập văn phòng điều hành theo hợp đồng BCC như sau:

“3. Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành.

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.”

Để thành lập văn phòng điều hành theo hợp đồng BCC, nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu trên và nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành theo hợp đồng BCC tại Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành dự án BCC.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Cơ quan đăng ký đầu tư ra văn bản hướng dẫn chỉnh sửa nội dung hồ sơ để nhà đầu tư điều chỉnh và nộp lại hồ sơ, sau khi điều chỉnh hồ sơ Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng điều hành theo hợp đồng BCC.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

hình thức đầu tư theo hợp đồng PPP

điều kiện đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô về việc thành lập văn phòng điều hành theo hợp đồng BCC. Quý khách hàng gặp khó khăn về thủ tục này vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được luật sư hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Đánh giá bài viết này