Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, người đứng đầu công ty có thể vừa là chủ sở hữu vừa là người đại diện theo pháp luật và cũng là thành viên góp vốn duy nhất. Công ty này có quyền thay đổi chủ sở hữu khi công ty được chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác, thừa kế, tặng cho…. Vậy việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện như thế nào?

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (ảnh minh họa)
Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (ảnh minh họa)

II. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

2.1. Thay đổi chủ sở hữu do chuyển nhượng

Tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về thay đổi chủ sở hữu do chuyển nhượng:

Nếu chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Danh mục hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng gồm các đầu mục hồ sơ sau:

(1) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (thông báo này do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký);

(2) Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu mới. Trong đó: Chủ sở hữu mới là cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu). Nếu chủ sở hữu mới là tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó.

Lưu ý: Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

(3) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;

(4) Bản sao điều lệ sửa đổi, bổ sung;

(4) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

2.2. Thay đổi chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan nhà nước

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, hồ sơ đăng ký thay đổi sẽ bao gồm các giấy tờ giống với hồ sơ thay đổi do chuyển nhượng vốn góp, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty.

2.3. Thay đổi chủ sở hữu do thừa kế

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì người thừa kế nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Danh mục hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

(1) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

(2) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

(3) Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của tổ chức kèm bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức.

Lưu ý: Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự;

(5) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.

2.4. Thay đổi chủ sở hữu do tặng cho vốn góp

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ giống với hồ sơ mục 2.1, tuy nhiên phần hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng sẽ được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.

2.5. Thay đổi chủ sở hữu do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ giống với hồ sơ thay đổi do chuyển nhượng vốn góp.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

Thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên”. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, khi đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được giải đáp mọi vướng mắc và tư vấn chi tiết về quy trình cũng như hồ sơ thay đổi chủ sở hữu.

5/5 - (1 bình chọn)