Đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là một trong những thông tin hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư tổ chức; do đó khi có sự thay đổi về đại diện theo pháp luật, nhà đầu tư là tổ chức phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hiện nay, có không ít nhà đầu tư gặp vướng mắc khi thực hiện thủ tục này bởi lẽ khi tìm hiểu quy định của pháp luật có liên quan họ không biết phải áp dụng theo trường hợp nào và thực hiện ra sao.

Để giải đáp những khúc mắc này, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới nội dung tư vấn về “thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư” nhằm hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện thủ tục.

Thu tuc thay doi dai dien theo phap luat cua nha dau tu la to chuc tren giay chung nhan dau tu

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TỔ CHỨC TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2.1. Lý do phải thực hiện thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư

Như đã đề cập ở trên, thông tin về đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là một trong những thông tin hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư tổ chức. Các thông tin về đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức được ghi nhận bao gồm:

– Họ tên;

– Giới tính;

– Chức danh;

– Ngày sinh;

– Quốc tịch;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân (Cụ thể số, Ngày cấp, Nơi cấp);

– Địa chỉ thường trú;

– Chỗ ở hiện tại;

– Điện thoại, Fax, Email.

Như vậy, khi có sự thay đổi một trong các thông tin liên quan đến đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức, nhà đầu tư cần phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tuy nhiên, việc thay đổi đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức không thuộc trường hợp phải điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 3 điều 41 Luật Đầu tư. Vì vậy, thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho cả dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) được thực hiện như nhau.

2.2. Thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (nêu rõ lý do thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức).

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Tài liệu liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức bao gồm:

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư là tổ chức;

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới của nhà đầu tư là tổ chức sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao có chứng thực hộ chiếu mới hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/ chứng minh sự thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức;

+ Các tài liệu liên quan khác nếu có;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục hành chính (trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp thực hiện).

Bước 2. Cấp chứng nhận đăng ký đầu tư mới

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới (đã thay đổi thông tin mới về người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức).

Sau khi thực hiện thành công thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện tiếp thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

2.3. Một số lưu ý

Đối với nhà đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chưa thực hiện tách thủ tục giấy thì khi thay đổi đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức cần thực hiện như sau:

Bước 1. Thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư cũ đã được cấp.

Bước 2. Thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư theo mục 2.2.

Bài viết liên quan:

thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

điều kiện về nhà đầu tư khi điều chỉnh giấy phép đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ thay đổi đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư. Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện thủ tục nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc liên quan nào hãy gọi ngay cho Luật Thành Đô theo số hotline: 0919 089 888 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể.

5/5 - (1 bình chọn)