Thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học quốc tế là vấn đề có nhiều người quan tâm hiện nay. Để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn du học nhà đầu tư nước ngoài cần được cấp giấy phép đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam sau đó xin giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho trung tâm tư vấn du học của mình.

Thời hạn hoạt động trên giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là năm năm kể từ ngày được cấp, do đó trong thời hạn này nếu trung tâm tư vấn du học thay đổi địa chỉ, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của mình. Để các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thủ tục thay đổi địa chỉ này, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: Thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học quốc tế

thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học quốc tế
thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học quốc tế

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp năm 2020;

Luật giáo dục năm 2019;

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP/Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP/Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT/Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐỊNH NGHĨA TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ

Pháp luật Việt Nam hiện hành không có văn bản nào quy định, hướng dẫn về thuật ngữ “Trung tâm tư vấn du học quốc tế”. Trên thực tế, thuật ngữ này được các nhà đầu tư, những người hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học sử dụng khi đề cập đến các trung tâm tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài đang kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam. Vì vậy, trong khuôn khổ bài viết này, Luật Thành Đô sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học quốc tế.

liên hệ luật sư tư vấn pháp luật
liên hệ luật sư tư vấn pháp luật

III. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ

Trước khi thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học quốc tế, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp chủ quản trung tâm tư vấn du học nếu trung tâm tư vấn du học đặt tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Trường hợp trung tâm tư vấn du học quốc tế đặt trụ sở tại địa điểm kinh doanh, chi nhánh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ cần thay đổi địa chỉ của chi nhánh, địa điểm kinh doanh trước.

Hiện nay quy định pháp luật không có thủ tục thay đổi địa chỉ trên giấy phép tư vấn du học, tuy nhiên các Sở giáo dục và Đào tạo trên cả nước vẫn cho phép các nhà đầu tư thay đổi địa chỉ trên giấy phép với hồ sơ tương tự như đối với trường hợp xin cấp mới giấy phép tư vấn du học, hồ sơ bao gồm các nội dung sau đây:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Nội dung chủ yếu bao gồm thông tin trung tâm tư vấn kinh doanh tư vấn du học trước khi điều chỉnh; thông tin tổ chức kinh doanh tư vấn du học sau khi điều chỉnh; mục tiêu và nội dung hoạt động tư vấn du học; kế hoạch triển khai kinh doanh tư vấn du học; phương án hạn chế và giải quyết rủi ro cho người được tư vấn du học.

– Bản sao chứng thức giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

– Hồ sơ nhân lực của giám đốc trung tâm tư vấn du học bao gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương; bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân; chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học;

– Tài liệu chứng minh năng lực của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương; bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân; bản sao chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học; chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4/6;

– Danh sách đội ngũ nhân viên của trung tâm;

– Tài liệu chứng minh năng lực của đội ngũ nhân viên trung tâm bao gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương; bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân; bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

– Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất của trung tâm tư vấn du học: bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hợp đồng thuê trụ sở.

– Biên bản ghi nhớ với các đối tác nước ngoài về hoạt động tư vấn du học (nếu có)

Theo hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo, thủ tục thay đổi địa chỉ trên giấy phép tư vấn du học cũng tương tự thủ tục xin cấp mới giấy phép tư vấn du học, cụ thể như sau:

Khi đã chuẩn bị hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn du học, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp hoạt động dịch vụ tư vấn du học (nếu doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội thì chỉ cần scan hồ sơ và nộp online tại cổng thông tin dịch vụ công thành phố Hà Nội http:dichvucong.hanoi.gov.vn),

Nếu hồ sơ hợp lệ Sở giáo dục và Đào tạo sẽ cử đoàn kiểm tra xuống doanh nghiệp làm việc để xác thực các nội dung thay đổi tại hồ sơ, nếu hồ sơ có sai sót so với thực tế tại doanh nghiệp, Sở giáo dục và Đào tạo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi hồ sơ đồng thời bổ sung các điều kiện phù hợp.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, doanh nghiệp sẽ được cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học với nội dung địa chỉ của trung tâm tư vấn du học đã được sửa đổi.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Dịch vụ mở văn phòng đại diện trung tâm tư vấn du học

Thủ tục cấp giấy phép trung tâm tư vấn du học

Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học quốc tế. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.

Đánh giá bài viết này