Quy mô dự án đầu tư là một trong những tiêu chí quan trọng khi đánh giá hoặc thẩm định dự án đầu tư. Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, khi nhà đầu tư có nhau cầu thay đổi quy mô dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ những điều kiện và quy trình, thủ tục nhất định. Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về: “Thủ tục thay đổi quy mô đầu tư dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư năm 2020;

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp việc thay đổi quy mô dự án đầu tư đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư là trường hợp việc thay đổi vốn đầu tư từ 20% trở lên.

Thủ tục thay đổi quy mô đầu tư dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
Thủ tục thay đổi quy mô đầu tư dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

2.1. Thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà quy mô dự án thay đổi do thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

– Danh sách hồ sơ thực hiện điều chỉnh quy mô dự án đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau đây:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

+ Báo cáo tài chính năm gần nhất của dự án/xác nhận tài khoản ngân hàng chứng minh các nhà đầu tư góp đủ vốn;

+ Văn bản uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ;

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thời hạn giải quyết:

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nêu trên nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết là 58 ngày làm việc.

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu trên nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết là 50 ngày làm việc.

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu trên nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Thời hạn giải quyết là 48 ngày làm việc.

Trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà quy mô dự án thay đổi không phải do thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trường hợp này chủ đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc báo cáo cho cơ quan đăng ký đầu tư (nếu không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.2 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

– Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo mục 2.1 để thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi quy mô đầu tư không tăng vốn trên 20% trở lên thuộc dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư đến Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bài viết liên quan Thay đổi quy mô đầu tư dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh tăng quy mô dự án đầu tư

Điều chỉnh giảm quy mô dự án đầu tư

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Thủ tục thay đổi quy mô đầu tư dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ.

Đánh giá bài viết này