Thông báo khuyến mại là hoạt động được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Tổ chức các chương trình khuyến mại là chiến lược kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Pháp luật quy định doanh nhân muốn tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phải làm thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên nhiều doanh nhân vẫn còn phân vân trong hình thức và thủ tục thông báo, ví dụ trường hợp công ty có chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố thì cần thông báo ở đâu? Luật Thành Đô xin tư vấn cho vấn đề này như sau:

Câu hỏi: Công ty tôi có chi nhánh tại các tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ninh. Vậy khi công ty tôi muốn tổ chức chương trình khuyến mại dưới hình thức thi có thưởng thì cần thông báo khuyến mại chung cho tất cả các tỉnh hay phải đăng ký từng nơi ?

thông báo khuyến mại tới cơ quan nào
thông báo khuyến mại tới cơ quan nào

Luật sư trả lời:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI

– Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Thương mại

– Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

II. THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CÓ CHI NHÁNH TẠI NHIỀU TỈNH

Theo khoản 1 Điều 88 Luật thương mại thì khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 81/2018 thì công ty khi muốn tổ chức chương trình khuyến mại phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo những hình thức sau:

– Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

– Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

– Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)

– Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

Tuy nhiên không phải bất cứ hoạt động khuyến mại nào cũng phải thông báo với Sở công thương. Khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018 quy định một số trường hợp sau sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo:

– Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

– Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Như vậy, theo những quy định trên, pháp luật hiện nay không có nội dung nào quy định về việc cho phép doanh nghiệp tổ chức khuyến mại tại nhiều tỉnh thì được thông báo chung một lần. Trong trường hợp của bạn, chương trình khuyến mại công ty bạn tổ chức với hình thức thi có thưởng thuộc trường hợp phải thông báo, công ty có chi nhánh tại nhiều tỉnh thì vẫn phải thực hiện theo đúng quy định, thông báo với Sở Công thương tại các địa bàn mà công ty dự định tổ chức chương trình khuyến mãi.

luật sư tư vấn thông báo khuyến mại
luật sư tư vấn thông báo khuyến mại

III. THỦ TỤC THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI

3.1. Hình thức thông báo khuyến mại

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

– Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

– Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

– Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

– Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

3.2. Hồ sơ thông báo khuyến mại

Hồ sơ thông báo bao gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu sau:

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………..Fax:………………….. Email: ……………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………….

Người liên hệ:……………………….. Điện thoại: …………………………………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: ………………………………………………………………………….

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ………………………………………………………………………..

3. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………

4. Thời gian khuyến mại: …………………………………………………………………………………….

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: ………………………………………………………………………..

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ……………………………………………………………………

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ……

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):……………………………………………………………………………………………………..

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: …………………………………………..

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: ………………………………………………

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Theo đó, hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

Sở Công thương sẽ tiếp nhận thông báo khuyến mại do thương nhân gửi đến. Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân thông báo sẽ được cơ quan nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương tự).

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Làm gì khi bị giả mạo thương hiệu

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề thông báo khuyến mại trong trường hợp công ty có chi nhánh tại nhiều tỉnh. Nếu quý bạn đọc còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19001958 của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết./.

5/5 - (1 bình chọn)