Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư nước ngoài bởi một số nguyên nhân mà nhà đầu tư muốn chấm dứt dự án đó. Để chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải thực hiện thủ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy thủ tục đó thực hiện như thế nào? Cần những hồ sơ gì? Để giải đáp các thắc mắc trên, công ty Luật Thành Đô trân trọng gửi tới quý bạn đọc bài viết: “Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư nước ngoài”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2020;

– Nghị định 31/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư nước ngoài
Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư nước ngoài

II. CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Căn cứ vào điều 64 luật đầu tư 2020 quy định các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài gồm:

– Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

– Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

– Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

– Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;

– Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

– Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

– Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc có thể văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo đúng quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư mà không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư;

– Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai;

– Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

III. THỦ TỤC THỰC HIỆN CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

3.1. Hồ sơ thực hiện chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Để thực hiện chấm dứt thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài nhà đầu tư cần chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (trong đó có một bộ hồ sơ gốc) gồm các tài liệu sau:

– Văn bản đề nghị chấm dứt về hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Bản gốc của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Quyết định chấm dứt dự án đầu tư tại nước ngoài;

– Tài liệu chứng minh nhà đầu tư đã hoàn thành việc kết thúc, thanh lý dự án và chuyển toàn bộ tiền, tài sản, các khoản thu từ kết thúc, thanh lý dự án về nước

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

3.2. Thủ tục thực hiện chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt/giải thể dự án tại nước ngoài trước, tiến hành thanh lý, chuyển toàn bộ khoản thu sau thanh lý về nước, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến dự án tại nước ngoài.

– Nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu từ về nước từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật quốc gia tiếp nhận đầu tư liên quan đến kết thúc việc thanh lý dự án đầu tư trong thời hạn 60 ngày.

– Trường hợp nhà đầu tư muốn kéo dài thêm thời hạn chuyển về nước các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư, nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Trong thời hạn 60 ngày tính từ ngày các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư được chuyển về nước nhà đầu tư phải làm thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Sau khi chuyển toàn bộ các khoản thu từ việc thanh lý dự án đầu tư về nước, Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài như đã đề cập tại mục 3.2 bài viết và tiến hành nộp hồ sơ tại Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Khi nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần được làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình giao dịch ngoại hối của nhà đầu tư; việc chấp hành quy định của pháp luật về ngoại hối của nhà đầu tư, các vi phạm và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền (nếu có);

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi nhà đầu tư, đồng thời sao gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú, cơ quan thuế nơi xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu của nhà đầu tư (nếu có).

Bước 6: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

3.3. Một số lưu ý khi thực hiện chấm dứt dự án đầu tư nước ngoài

– Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư nước ngoài do Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài, trước khi thực hiện việc chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài và chấm dứt dự án, nhà đầu tư phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài do Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Luật Đầu tư và Nghị định này, thực hiện chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Sau khi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài bị chấm dứt hiệu lực, nếu nhà đầu tư muốn tiếp tục thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– Đối với các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư, cơ quan quyết định việc đầu tư ra nước ngoài thực hiện chấm dứt dự án và báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là một số tư vấn của công ty liên quan đến vấn đề “Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư nước ngoài”. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn về đầu tư, Luật Thành Đô sẽ tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến đầu tư cho Quý khách.

5/5 - (1 bình chọn)