Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ phải tuân thủ những điều kiện, thủ tục nhất định theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, để có thể hoạt động trung tâm ngoại ngữ, nhà đầu tư trong và ngoài nước phải thực hiện thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ chi tiết các bước để thực hiện thủ tục trên.

Thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ
Thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Luật doanh nghiệp 2020;

Luật giáo dục số Luật số 43/2019/QH14;

Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục;

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP;

Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THEO QUY ĐỊNH

2.1. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ

(1) Hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Khoản 2 điều 47 Nghị định 46/2017 sửa đổi bổ sung bởi nghị định 135/2018, cụ thể bao gồm:

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ.

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ: Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung sau: Tên trung tâm; Địa điểm đặt trung tâm; Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; Cơ sở vật chất của trung tâm; Cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

(2) Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Về thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ:

+ Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên nhà trường;

+ Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế.

– Về các bước đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

2.2. Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ

(1) Hồ sơ đăng ký cấp phép để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục bao gồm:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

– Các tài liệu khác dự kiến dùng để phục vụ hoạt động của Trung tâm.

(2) Thủ tục đăng ký để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như nội dung tại mục (1), sau đó Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền theo quy định trên.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

III. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CỦA CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Quý khách liên hệ đến công ty Luật Thành Đô, các Luật sư sẽ trao đổi với Quý khách để xác nhận về điều kiện hiện có của Quý khách là gì?

– Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện về đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Tiến hành chuẩn bị hồ sơ xin thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Tiến hành Nộp hồ sơ thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên hệ chỉnh sửa bổ sung hồ sơ (Nếu có);

– Hướng dẫn và phối hợp với Quý khách tiếp đoàn kiểm tra khi xuống kiểm tra tại đơn vị;

– Nhận kết quả: Giấy chứng nhận kinh doanh– Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Bàn giao kết quả cho Quý khách;

– Phối hợp và hỗ trợ tư vấn pháp lý trong suốt quá trình Quý khách hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Cập nhật và thông tin đến Quý khách các quy định của pháp luật hiện hành và đặc biệt khi có sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực trung tâm ngoại ngữ;

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết tham khảo: Quy định thành lập trung tâm ngoại ngữ

Chuyên mục tham khảo: Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là những quy định về “Thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ” theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan trong quá trình đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ, Qúy khách vui lòng liên hệ qua tổng đài trực tuyến 0919 089 888 để được Luật sư của Luật Thành Đô tư vấn miễn phí hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ.

Đánh giá bài viết này