Xác định địa điểm thực hiện dự án đầu tư là vấn đề quan trọng đối với một dự án đầu tư vì đây là một yếu tố quyết định sự thành công của dự án đầu tư và các chế độ ưu đãi mà dự án đầu tư được hưởng. Với mong muốn giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn vấn đề này, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới bài viết: “Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư” để Quý khách hàng tham khảo.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

>>> Hướng dẫn đề nghị cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: 0919 089 888

Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư
Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà địa điểm thực hiện dự án thay đổi, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Hồ sơ thực hiện điều chỉnh quy mô dự án đầu tư gồm:

(1) Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Hồ sơ pháp lý về địa điểm: Hợp đồng thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tài liệu chứng minh khác (nếu có);

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(6) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(7) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư như sau:

Dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ Dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh dự án đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

 

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

2.2. Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các loại giấy tờ sau:

(1) Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Hồ sơ pháp lý về địa điểm: Hợp đồng thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tài liệu chứng minh khác (nếu có);

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(6) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(7) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

III. XỬ LÝ VI PHẠM TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 122/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, chủ đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng khi không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Cụ thể, Khoản 2 Điều 17 quy định:

“Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập hồ sơ dự án đầu tư không hợp pháp, không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư;

b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Không thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư đối với các trường hợp phải điều chỉnh theo quy định pháp luật.”

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề “Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư”. Nếu có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)