Điều chỉnh mục tiêu hoạt động dự án đầu tư là vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến việc cần điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư. Và khi có sự điều chỉnh mục tiêu hoạt động dự án đầu tư, nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư.

Bài viết sau đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về trường hợp “Thủ tục điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục điều chỉnh mục tiêu hoạt động dự án đầu tư
Thủ tục điều chỉnh mục tiêu hoạt động dự án đầu tư

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2020

2.1. Quy định về điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư

Điều kiện điều chỉnh mục tiêu hoạt động dự án đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư

– Đáp ứng điều kiện về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại điều 9 Luật Đầu tư 2020 và

– Đáp ứng các điều kiện quy định tại Phụ lục 1-B nghị định số 31/2021/NĐ-CP, cụ thể bao gồm các điểu kiện sau đây:

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

+ Hình thức đầu tư;

+ Phạm vi hoạt động đầu tư;

+ Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

+ Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Đáp ứng các điều kiện đã quy định tại quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

– Trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư, thì điều kiện điều chỉnh mục tiêu hoạt động dự án đầu tư như sau:

Nhà đầu tư điều chỉnh mục tiêu dự án cần đáp ứng điều kiện tương tự như nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc diện phải có chấp thuận chủ trương đầu tư

2.2. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

– Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh mục tiêu hoạt động, lý do điều chỉnh mục tiêu hoạt động;

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung điều chỉnh. Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

+ Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………

+ Giấy ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Một số lưu ý:

– Khi điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, nhà đầu tư cần chứng minh được tính thiết yêu của việc cần thay đổi cũng như tính khả thi của dự án. Ngoài những giấy tờ trên, tùy từng trường hợp cụ thể cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu nhà đầu tư cũng cấp những văn bản khác.

– Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư;

– Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư;

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thẩm quyền giải quyết: Phòng đầu tư nước ngoài giải quyết đối với những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất; Ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất giải quyết đối với những dự án nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố.

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về “Thủ tục điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư” theo quy định của Luật đầu tư năm 2020. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 19001958 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)