Bất kì dự án đầu tư nào khi được cấp giấy phép đầu tư đều chỉ được chấp thuận hoạt động trong một thời gian nhất định. Do vậy, khi hết thời hạn hoạt động trên giấy chứng nhận đầu tư nếu nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án thì nhà đầu tư muốn th cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cụ thể là thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư.

Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn quy định mới nhất của pháp về thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư cũng như hạn chế được những vướng mắc, lúng túng khi các nhà đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn. Công ty Luật Thành Đô trân trọng gửi tới quý bạn đọc bài viết: “Thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư mới nhất”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

II. THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ theo quy định của pháp luật đầu tư 2020, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được pháp luật quy định như sau:

– Đối với hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế thời hạn không được quá 70 năm.

– Đối với hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế thời hạn không được quá 50 năm;

– Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

– Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Khi các dự án đầu tư trên hết thời hạn, chủ dự án đầu tư có nhu cầu tiếp tục thì hiện thì phải tiến hành thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư. Khi thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư, chủ dự án phải thực hiện trước 3 đến 5 tháng trước khi dự án cũ hết thời hạn.

Thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư mới nhất
Thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư mới nhất

III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIA HẠN

Không phải không phải dự án đầu tư nào, khi nhà đầu tư thực hiện thủ tục Gia hạn giấy phép đầu tư cũng đều được chấp thuận. Theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư 2020, các dự án không được phép gia hạn đầu tư:

–  Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Cụ thể:

+ Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ khi hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; hoặc công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất của dây chuyền công nghệ còn lại dưới 85% so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế; hoặc mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng vượt quá 15% so với thiết kế.

+ Dự án sử dụng máy móc, thiết bị để sản xuất có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc các Chương 84 và 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có tuổi vượt quá 10 năm hoặc khi hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến máy móc, thiết bị của dự án thì áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Tư vấn xin GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ liên hệ Luật Thành Đô: 0919.089.888

IV. THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ MỚI NHẤT

4.1. Các tài liệu cần chuẩn bị

Căn cứ theo quy định của Luật đầu tư 2020 các tài liệu cần chuẩn bị để tiến hành thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư gồm

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Quyết định của nhà đầu tư về điều chỉnh dự án đầu tư. Tuỳ vào từng doanh nghiệp. Đối với Công ty cổ phần thì bản sao quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Đối với công ty TNHH có bản sao quyết định của Hội đồng thành viên; Đối với công ty hợp danh thì có bản sao quyết định thành viên hợp danh.

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

– Thông tin làm đề xuất dự án: Số lượng lao động nước ngoài, số lượng lao động Việt Nam; Số điện thoại, email nhà đầu tư, Số điện thoại Công ty tại Việt Nam, Diện tích trụ sở chính;

– Trong trường hợp doanh nghiệp chưa tách Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư và Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp cần phải bổ sung thêm bản sao Giấy chứng nhận đăng kí thuế.

4.2. Thủ tục thực hiện gia hạn giấy phép đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ như đã đề cập ở mục 3.1 đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhân đăng kí đầu tư cho doanh nghiệp của mình (Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh/thành phố)

Hoặc nhà đầu tư có thể nộp online tại hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ: https://www.fdi.gov.vn/ .

Bước 2. Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

Cơ quan có thẩm quyền sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra và thẩm định hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền thông báo và hướng dẫn các nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp Giấy chứng nhận mới cho nhà đầu tư. Nếu từ chối cấp, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cấp.

4.3. Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép đầu tư.

– Trong quá trình thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, nhà đầu tư có thể thực hiện đồng thời điều chỉnh các nội dung khác trên Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

– Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trước khi thời hạn Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư hết hạn từ 3-5 tháng.

– Chỉ được phép gia hạn thời gian Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư khi doanh nghiệp đã hoàn thành việc góp đủ số vốn thực hiện đủ các báo cáo đầu tư, các điều kiện khác theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng  ký đầu tư.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là một số tư vấn của công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư mới nhất”. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm khi đến với Luật Thành Đô Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc về pháp luật.