Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn kể từ ngày được cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ. Chủ sở hữu nhãn hiệu phải tiến hành đăng kí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Để hiểu rõ hơn về thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, công ty Luật Thành Đô gửi tới quý bạn đọc bài viết: “Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022;

– Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

– Thông tư 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của luật sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp.

Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (ảnh minh họa)
Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (ảnh minh họa)

II. THỦ TỤC GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

2.1. Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định 65/2023/NĐ-CP và Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

Để tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm các bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 65/2023/NĐ-CP như sau:

– Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực làm theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP;

– Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp dưới dạng giấy và có yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ);

– Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu chủ sở hữu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Trường hợp đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ không đáp ứng được điều kiện Cục sở hữu trí tuệ thông báo dự định từ chối gia hạn và yêu cầu sửa đổi nếu đơn gia hạn thuộc một trong hai trường hợp: Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng. Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

2.2. Một số lưu ý khi đăng ký gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Khi đăng kí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, quý khách hàng cần lưu ý các vấn đề sau:

– Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn, phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ cho Cục Sở hữu trí tuệ.

– Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

– Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Các vấn đề về nhuận bút thù lao trong quyền tác giả quyền liên quan

Trên đây là một số tư vấn của công ty liên quan đến “Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu”. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, khi đến với Luật Thành Đô Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến sở hữu trí tuệ.

5/5 - (1 bình chọn)