Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, phong cảnh thiên nhiên độc đáo, đa dạng, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Vì vậy, hiện nay với nhu cầu về chất lượng cuộc sống nâng cao, ngày càng nhiều các công ty du lịch được thành lập.

Tuy nhiên vấn đề về thủ tục thành lập công ty du lịch vẫn còn gây nhiều khó khắn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân. Do đó, trong phạm vi bài viết này công ty Luật Thành Đô đề cập đến vấn đề: “Thủ tục thành lập công ty du lịch”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Luật Du lịch 2017;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp;

Thủ tục thành lập công ty du lịch
Thủ tục thành lập công ty du lịch

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH

Kinh doanh dịch vụ du lịch là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi vậy pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ về vấn đề thành lập và cấp phép hoạt động đối với công ty du lịch. Điều kiện để thành lập công ty du lịch gồm:

(1) Điều kiện về địa chỉ công ty: trụ sở công ty phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam và có địa chỉ xác định.

* Lưu ý: Khu chung cư với mục đích nhà ở và nhà tập thể không được làm địa chỉ cho công ty.

(2) Điều kiện về tên công ty: Tên công ty phải được đặt đúng theo quy định của pháp luật.

+ Tên doanh nghiệp được cấu thành từ hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên doanh nghiệp

+ Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

+ Cấm sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

(3) Điều kiện về vốn: Các nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ số vốn để thành lập công ty. Đối với công ty du lịch tuy pháp luật không có quy định về mức vốn pháp định yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo nhưng đối với một số hoạt động dịch vụ du lịch như lữ hành yêu cầu về việc ký quỹ.

Chính vì vậy mà nhà đầu tư phải cân nhắc để đảm bảo ký quỹ và vốn hoạt động. Cụ thể như sau:

+ Đối với ngành kinh doanh lữ hành quốc tế phải kí quỹ 250 triệu đồng (đối với kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách du lịch vào Việt Nam) và 500 triệu đồng đối với kinh (doanh lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài hoặc cả hai chiều).

+ Mức ký quỹ của du lịch nội địa là 100 triệu VNĐ.

(4) Điều kiện về người đại diện theo pháp luật: căn cứ theo quy định tại Điều 12 của Luật Doanh nghiệp 2020, điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật cuả công ty du lịch như sau:

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Vị trí người đại diện pháp luật này có thể để cho chủ doanh nghiệp, giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hay người quản lý đảm nhận.

+ Đối với công ty du lịch có hình thức là TNHH hoặc công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo quy định pháp luật. Trong điều lệ công ty phải quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của từng người theo quy định pháp luật của công ty.

+ Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

+ Đối với trường hợp công ty chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, Cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nhiệp 2020.

III. MỘT SỐ CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY DI LỊCH

Khi thành lập công ty du lịch, nhà đầu tư cần cân nhắc và lựa chọn đăng ký hoạt động các ngành nghề liên quan trực tiếp và nhóm ngành nghề hỗ trợ cho hoạt động du lịch cho phù hợp. Một số ngành nghề gợi ý cụ thể như sau:

– Đại lý du lịch. Mã ngành: 7911

– Điều hành tua du lịch. Chi tiết: Kinh doanh lữ hành quốc tế nội địa, kinh doanh doanh lữ hành quốc tế. Mã ngành: 7912

– Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Mã ngành: 7920

– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Mã ngành 5229

– Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Mã ngành 8230

– Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Mã ngành 5510

– Vận tải hành khách đường bộ khác. Mã ngành 4932

IV. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH

4.1. Hồ sơ cần chuẩn bị

Để tiến hành thành thủ tục thành lập công ty du lịch, tổ chức cá nhân cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị đăng kí doanh nghiệp;

– Dự thảo điều lệ công ty;

+ Đối với công ty hợp danh phải có đầy đủ chữ kí của các thành viên hợp danh;

+ Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có đầy đủ chữ kí của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền;

+ Đối với công ty cổ phần phải có đầy đủ chữ kí của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

– Bản sao một số giấy tờ sau:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

+ Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức;

– Bản sao chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần trong trường hợp công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

– Giấy uỷ quyền (nếu có).

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Thủ tục chi tiết xin giấy phép lữ hành quốc tế

4.2. Thủ tục thành lập công ty du lịch

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ,

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị các tài liệu đã đề cập tại mục 3.1 và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2. Xét duyệt hồ sơ và nhận kết quả

Sau khi nhận được hồ sơ, chuyên viên Sở kế hoạch và đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra, xét duyệt hồ sơ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì thông báo để doanh nghiệp tiến hành sửa đổi, bổ sung

Bước 3. Đăng thông báo

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông tin doanh nghiệp sẽ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về việc đã đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Khắc dấu

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp khắc dấu, tự quản lý và sử dụng con dấu.

Bước 5: Thực hiện các thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty du lịch

– Treo biển tại trụ sở công ty

– Mua chữ ký số, Kê khai, nộp thuế môn bài và thực hiện thủ tục với cơ quan thuế.

– Góp vốn đầy đủ đúng hạn

– Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

– Đặt in hoá đơn

– Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa hoặc lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Chuyên mục: Tư vấn doanh nghiệp

Trên đây là một số tư vấn của công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Thủ tục thành lập công ty du lịch”.Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm khi đến với Luật Thành Đô Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc về pháp luật.

Đánh giá bài viết này