Thành lập trung tâm ngoại ngữ là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Xuất phát từ nhu cầu hợp tác và hội nhập quốc tế, học ngoại ngữ dần trở thành nhu cầu của người dân đặc biệt là các bạn trẻ. Để đáp ứng nhu cầu đó, các trung tâm ngoại ngữ được thành lập ngày càng nhiều.

Hoạt động giảng dạy ngoại ngữ là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Các doanh nghiệp có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện nhất định và phải được cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, hỗ trợ khách hàng xin các loại giấy phép trong đó có giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. Công ty Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ để cung cấp cho quý khách hàng đầy đủ thông tin về điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục và giải đáp thắc mắc trong quá trình thành lập trung tâm ngoại ngữ.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ THAM CHIẾU

(1) Luật Doanh nghiệp năm 2020

(2) Luật Giáo dục năm 2019

(3) Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục

(4) Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

(5) Nghị định135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 46/2017/NĐ-CP

(6) Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

2.1. Điều kiện đặt tên trung tâm khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện tên khi thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

– Tên trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau:

– Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng

– Tên riêng của trung tâm ngoại ngữ không được trùng với tên riêng của trung tâm ngoại ngữ đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Đơn vị tư vấn và hỗ trợ xin giấy giấy phép trung tâm ngoại ngữ
Đơn vị tư vấn và hỗ trợ xin giấy giấy phép trung tâm ngoại ngữ

2.2. Điều kiện về nhân sự khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để được thành lập trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện sau:

2.2.1. Điều kiện của giám đốc khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện nhân sự khi xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Điều 6 Thông tư 21/2018 /TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

– Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

– Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+, Có nhân thân tốt

+, Có năng lực quản lý

+, Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương

+, Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

2.2.2. Điều kiện về đội ngũ giáo viên khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ, người nước ngoài.

Khi xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện về đội ngũ giáo viên như sau:

STT Giáo viên Điều kiện
1 Giáo viên Việt Nam Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

2 Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
3 Giáo viên là người nước ngoài Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

2.3. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục được quy định tại điều 48 Nghị định 46/2017 sửa đổi bổ sung bởi nghị định 135/2018.

– Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

thanh lap trung tam ngoai ngu
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

(1) Tờ trình xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

(2) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

(3) Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ;

(4) Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở rằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;

(5) Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

(6) Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm:

– Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà;

– Bảng kê cơ sở vật chất.

(7) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

(8) Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kèm theo hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Giáo viên người nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước;

(9) Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân; Giấy khám sức khỏe hợp lệ.

(10) Các quy định về học phí, lệ phí;

(11) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

IV. THẨM QUYỀN CẤP PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

4.1. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ mà tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc.

Ngoài Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ còn thuộc về giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế. Những người này được ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ khi được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép, cụ thể:

– Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường.

4.2. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường; quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ mà tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc.

Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

V. THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GỒM NHỮNG BƯỚC NÀO ?

Sau khi thành lập doanh nghiệp có ngành nghề dạy ngoại ngữ, để được cấp giấy phép doanh nghiệp cần tiến hành nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin cấp phép hoạt động giáo dục.

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

5.1. Trình tự thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Bước 2: Thẩm định, kiểm tra hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 3: Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, quyết định thành lập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

5.2. Trình tự xin cấp phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ

Sau khi có quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ cần tiến hành xin cấp phép hoạt động giáo dục, trình tự cấp phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục

Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục đến Sở Giáo dục và đào tạo

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm ngoại ngữ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

Bước 4: Cho phép hoạt động giáo dục

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

VI. MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

mẫu giấy chứng nhận thành lập trung tâm ngoại ngữ
mẫu giấy chứng nhận thành lập trung tâm ngoại ngữ

VII. LƯU Ý VỀ HOẠT ĐỘNG SAU KHI THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

7.1. Tuyển sinh

Hằng năm, trung tâm ngoại ngữ xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo công khai các thông tin về khóa học gồm chương trình, tài liệu dạy học, mục tiêu chuẩn đầu ra, Điều kiện học tập, giáo viên, phương thức kiểm tra đánh giá, xác nhận kết quả học tập, thời gian khai giảng, học phí và các thông tin cần thiết khác.

7.2. Hoạt động dạy học

Hoạt động dạy học được tổ chức linh hoạt theo hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Học viên được tổ chức học và quản lý theo lớp học. Mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý.

7.3. Thi, kiểm tra, đánh giá tại Trung tâm ngoại ngữ

Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm tổ chức thi, cấp chứng chỉ khi đủ Điều kiện về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành.

Trên đây là kinh nghiệm mở trung tâm ngoại ngữ Luật Thành Đô chia sẻ cùng doanh nghiệp và Quý bạn đọc. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, doanh nghiệp và Quý bạn đọc vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

VIII. DỊCH VỤ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Dịch vụ của Luật Thành Đô về thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện về thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định;

Tiến hành chuẩn bị hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ;

Tiến hành Nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên hệ chỉnh sửa bổ sung hồ sơ (Nếu có);

Hướng dẫn và phối hợp với Quý khách tiếp đoàn kiểm tra khi xuống kiểm tra tại đơn vị;

Nhận kết quả: Giấy chứng nhận kinh doanh– Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

Bàn giao kết quả cho Quý khách;

Phối hợp và hỗ trợ tư vấn pháp lý trong suốt quá trình Quý khách hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

Cập nhật và thông tin đến Quý khách các quy định của pháp luật hiện hành và đặc biệt khi có sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực trung tâm ngoại ngữ;

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã giới thiệu đến Quý khách hàng về “Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ”, mọi thắc mắc liên quan đến điều kiện, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh trung tâm ngoại ngữ Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp tận tình.

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Gia hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Chuyên mục tham khảo:

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

CÔNG TY LUẬT TNHH THÀNH ĐÔ VIỆT NAM

Liên hệ luật sư: 0919.089.888

Đơn vị tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ ?

Liên hệ Công ty Luật Thành Đô tư vấn miễn phí điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ: 0919.089.888

Kinh nghiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ ?

Thông tin về kinh nghiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ, vui lòng tham khảo bài viết: Kinh nghiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm những bước nào ?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ được tiến hành theo các bước:
Bước 1: Đăng ký kinh doanh ngành nghề
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép
Bước 3: Thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định
Bước 4: Ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

5/5 - (46 bình chọn)