Theo quy định của pháp luật, khi có sự thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó, nếu có sự thay đổi về địa chỉ, nhà đầu tư cũng phải thực hiện thủ tục này. Bài viết sau đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ về “Thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư”.

Thu tuc thay doi dia chi cua nha dau tu

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

>>> Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư – Liên hệ công ty Luật Thành Đô: 0919 089 888

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

Điều 47. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

1. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Theo quy định trên, có 2 trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

Trường hợp 1: Thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp 2: Các trường hợp còn lại không phải trường hợp 1

Như vậy, thay đổi địa chỉ nhà đầu tư thuộc trường hợp tại khoản 2 điều 47 Luật đầu tư 2020. Quy định thủ tục thay đổi địa chỉ nhà đầu tư được Luật Thành Đô hướng dẫn dưới đây:

2.1. Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ nhà đầu tư

Theo khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư năm 2020, thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Căn cứ theo nội dung đã được Luật đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan thì địa chỉ của nhà đầu tư là một trong những nội dung của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, do đó khi thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư thì nhà đầu tư cần phải tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục này như sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo triển khai tình hình thực hiện dự án tới thời điểm điều chỉnh

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư

– Giấy tờ tài liệu liên quan đến việc chứng minh có sự thay đổi địa chỉ nhà đầu tư để thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư (đối với tổ chức);

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc);

– Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty/dự án / xác nhận số dư tài khoản ngân hàng để chứng minh nhà đầu tư đã góp đủ vốn

Lưu ý: Trường hợp này áp dụng đối với trường hợp thay đổi địa chỉ nhà đầu tư mà không dẫn đến việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

2.2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi địa chỉ nhà đầu tư

– Các bước thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ nhà đầu tư:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như nội dung tại mục 2.1 trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ sau: (i) Nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền; (ii) Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (fdi.gov.vn).

Bước 3: Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh địa chỉ nhà đầu tư

– Cơ quan giải quyết:

+ Sở kế hoạch và đầu tư giải quyết đối với những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất.

+ Ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất giải quyết đối với những dự án nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

– Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ theo quy định

2.3. Thủ tục cập nhật địa chỉ nhà đầu tư trên đăng ký kinh doanh

(1) Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo Mẫu tại Phụ lục II-5 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

(2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên/cổ đông đổi tên là tổ chức;

(3) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

III. DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ NHÀ ĐẦU TƯ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

– Quý khách khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ và liên hệ đến công ty Luật Thành Đô, các Luật sư sẽ trao đổi với Quý khách để xác nhận về điều kiện hiện có của Quý khách liên quan đến thủ tục thay đổi địa chỉ nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện nay đã có gồm những gì?

– Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện thủ tục điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các tài liệu, yêu cầu nhà cung cấp cung cấp các giấy tờ cần thiết để xây dựng hồ sơ;

– Hỗ trợ xây dựng và soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Đại diện Qúy khách đi nộp hồ sơ xin cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền;

– Hỗ trợ giải trình nếu có yêu cầu tại cơ quan có thẩm quyền;

– Đại diện Qúy khách nộp phí (nếu có) và nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh;

-Tư vấn các thủ tục pháp lý khác hoàn tất sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến thay đổi địa chỉ nhà đầu tư.

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục thay đổi địa chỉ nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Luật đầu tư năm 2020. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, đề nghị Quý khách hàng liên hệ Luật sư Luật Thành Đô để được giải đáp miễn phí./.

5/5 - (1 bình chọn)