Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hoạt động kinh doanh dịch vụ Du lịch nói chung và nghiệp vụ Kinh doanh lữ hành quốc tế nói riêng là một hoạt động kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh dịch vụ này khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Một điều kiện bắt buộc đối với kinh doanh Lữ hành quốc tế đó là phải có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng cục du lịch cấp. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tương đối phức tạp đòi họi doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện kèm theo.

Thông qua thực tiến tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Luật Thành Đô xin trân trọng giới thiệu bài viết: Hướng dẫn thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

1    Cơ sở pháp lý

–    Luật Du lịch

–    Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của

–    Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05 tháng 4 năm 2002 hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

2.    Điều kiên để  được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế là hoạt động kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được thực hiện hoạt động này kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Để được cấp giấy phép này cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
–    Doanh nghiệp phải có ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế.

–    Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (Nếu quý khách không đáp ứng được điều kiện này Luật Thành Đô sẽ giới thiệu nhân viên đủ điều kiện)

–    Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

a) 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

b) 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

–    Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. (Nếu Quý khách không đáp ứng được điều kiện này Luật Thành Đô có thể giới thiệu người quan lý đủ điều kiện)

+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành.

+ Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch; nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

–    Phương án kinh doanh của Doanh nghiệp (Thành Đô sẽ chuẩn bị giúp doanh nghiệp nội dung phương án kinh doanh và các nội dung khác theo yêu cầu của pháp luật Du lịch).

3. Không cấp giay phep kinh doanh lu hanh quoc te trong các trường hợp sau đây:
a) Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép;

b) Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép.

4. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

b) Doanh nghiệp không kinh doanh lữ hành quốc tế trong mười tám tháng liên tục;

c) Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật này;

d) Doanh nghiệp có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải thu hồi giấy phép.
5. Lệ phí

Việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Mức lệ phí là 2.000.0000 thực hiện thông qua hình thức chuyển trực tiếp vào tại khoản của Tổng cục du lịch

6 Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

a) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh

b) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; (Theo mẫu Luật Thành Đô cung cấp)

c), Phương án kinh doanh lữ hành; (Luật Thành Đô xây dựng dựa trên thông tin khách hàng cung cấp)

d) Chương trình du lịch cho khách quốc tế; (Luật Thành Đô xây dựng dựa trên thông tin khách hàng cung cấp)

e) Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;

f) Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;

g) giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

7. Trinh tự thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

b) Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

c) Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Luật Thành Đô:

•    Tư vấn điều kiện đăng ký Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

•    Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; (Nếu quý khách sử dụng dịch vụ của Thành Đô)

•    Soạn thảo hồ sơ , phương án kinh doanh xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

•    Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

•    Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

•    Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

•    Tư vấn đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

•    Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở  nước ngoài

•    Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt nam.

•    Tư vấn pháp luật miễn phí liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vong 1 năm, giảm 20% phí cho các dịch vụ tiếp theo

Mọi vướng mắc liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ miễn phí.

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Địa chỉ trụ sở chính: P1006, nhà B11B Khu đô thị mới Nam Trung Yên – Cầu Giấy – Hà Nội

Điên thoại: 024 6680 6683 / 024 6281 7230                       Fax: 024.6680.6683

Hotline: 0982. 976.486 / 0914.315.886

Email: luatthanhdo@gmail.com / admin@luatthanhdo.com

Website: http://luatthanhdo.com/

Trân trọng!

Ls – Gđ. Nguyễn Lâm Sơn