Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là giấy phép cấp cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch (khách du lịch trong nước ra nước ngoài du lịch hoặc khách du lịch nước ngoài tới du lịch trong nước).

Kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tương đối phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện kèm theo.

Thông qua thực tiễn tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Luật Thành Đô xin trân trọng giới thiệu bài viết: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định mới 2021.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Luât du lịch năm 2017

Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch

Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 2 điều 31 Luật Du lịch năm 2017.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

– Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014)

– Thực hiện ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế tại ngân hàng

– Điều kiện về người phụ trách: Người phụ trách trong doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác thì người phụ trách đó phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định cụ thể như sau:

(Bài viết cùng chủ đề: Thủ tục cấp giấy phép lữ hành nội địa)

2.1. Điều kiện giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này phải thuộc nhóm lữ hành quốc tế theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Mã ngành được quy định tại PHỤ LỤC I Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

2.2. Ký quỹ khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế là điều kiện bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng để tiến hành ký quỹ, ngân hàng và doanh nghiệp sẽ giao kết hợp đồng ký quỹ. Việc ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được thể hiện thông qua giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế.

Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt quá trình doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Tiền ký quỹ được sử dụng khi khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

2.2.1. Mức ký quỹ và phương thức ký quỹ khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mức ký quỹ và phương thức ký quỹ được quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật du lịch:

Mức ký quỹ khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được chia làm 3 loại, mức ký quỹ phụ thuộc vào dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, cụ thể:

DỊCH VỤ SỐ TIỀN KÝ QUỸ
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng
Doanh nghiệp Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng

Phương thức ký quỹ: Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế sẽ được được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

2.2.2. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Sau đó ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế gửi tại ngân hàng.

Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ sẽ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Mẫu giấy chứng nhận được quy định tại PHỤ LỤC I nghị định Quy định chi tiết một số điều của luật du lịch

2.3. Người phụ trách trong doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

Người phụ trách kinh doanh lữ hành quốc tế là người giữ một trong các chức danh: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Theo quy định của Luật Du lịch 2017: Người phụ trách trong doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác thì người phụ trách đó phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

– Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch.

– Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế: Về nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức thi và cấp chứng chỉ đối với người phụ trách trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định cụ thể tại điều 4 và điều 5 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 33 Luật Du lịch 2017.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

(theo mẫu số 04, PHỤ LỤC I, Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch)

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3. Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành (do ngân hàng cấp cho doanh nghiệp sau khi ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế)

4. Bản sao có chứng thực các giấy tờ của người phụ trách (chứng đáp ứng điều kiện về người phụ trách trong doanh nghiệp xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế)

– Văn bằng tốt nghiệp

– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương

– Các chứng chỉ khác (nếu có) của người phụ trách

5. Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

IV.THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 2 điều 33 Luật Du lịch 2017.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là TỔNG CỤC DU LỊCH.

Tổng cục Du lịch là một cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có nhiệm vụ quản lý ngành du lịch ở Việt Nam. Tổng cục Du lịch có trụ ở chính tại: 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

V. TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Trình tự cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 2 điều 33 Luật Du lịch 2017:

Quy trình cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch

Bước 2: Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thông báo sau khi cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Sau khi cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở

VI.MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

VII. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Kinh doanh lữ hành là gì ?

Kinh doanh lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

Kinh doanh lữ hành quốc tế là gì ?

Kinh doanh lữ hành quốc tế là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Khách du lịch ở đây là khách trong nước ra nước ngoài du lịch hoặc khách nước ngoài tới du lịch trong nước.

Tiền ký quỹ khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng như thế nào ?

Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.

VIII. QUY ĐỊNH VỀ CẤP ĐỔI VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

8.1. Cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

8.1.1. Trường hợp phải cấp đổi giấy phép lữ hành

Trường hợp nào doanh nghiệp cần đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Theo quy định tại Điều 35 Luật Du lịch: Doanh nghiệp tiến hành đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp:

(1) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(2) Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

8.1.2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh LHQT

Hồ sơ đề nghị cấp đổi bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp;

(3) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh.

8.1.3. Trình tự cấp đổi

Trình tự, thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định tại Khoản 3 điều 35 Luật Du lịch, cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chuẩn bị 1 bộ hồ sơ như hướng dẫn tại mục 8.1.2. Sau khi chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép;

Bước 2: Cấp đổi giấy phép

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy phép cho doanh nghiệp (trong thời hạn 5 ngày làm việc)

Chú ý:

Trường hợp từ chối thì cơ quan có thẩm quyền phải ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Khách hàng có nhu cầu xin cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tham khảo tại bài viết: Cấp đổi giấy phép lữ hành quốc tế

Dịch vụ xin cấp giấy phép lữ hành trọn gói
Dịch vụ xin cấp giấy phép lữ hành trọn gói

8.2. Thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

8.2.1. Trường hợp nào thu hồi giấy phép lữ hành quốc tế ?

Theo quy định của Luật Du lịch, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp:

(1) Doanh nghiệp Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản

(2) Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành (Tham khảo hướng dẫn về điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế tại bài viết này).

(3) Doanh nghiệp Không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành khi thuộc các trường hợp phải đề nghị cấp đổi giấy phép (Tham khảo mục 8.1.1. bài viết này)

(4) Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;

(5) Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật;

(6) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh;

(7) Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra với khách du lịch và có biện pháp khắc phục hậu quả, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch.

(8) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

8.2.2. Thủ tục thu hồi giấy phép lữ hành quốc tế

Để tìm hiểu chi tiết về thủ tục thu hồi giấy phép, mời quý khách hàng tham khảo tại bài viết:

Thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

IX. DỊCH VỤ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô về giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Dịch vụ của Luật Thành Đô về giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

1. Tư vấn điều kiện đăng ký cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

2. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; (Nếu quý khách sử dụng dịch vụ của Thành Đô)

3. Soạn thảo hồ sơ , phương án kinh doanh xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

4. Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

5. Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình thực hiện xin giấy phép lữ hành quốc tế

6. Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

7. Tư vấn đổi giấy phép lữ hành quốc tế

8. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài

9. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

10. Tư vấn pháp luật miễn phí liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 1 năm, giảm 20% phí cho các dịch vụ tiếp theo

Bài viết tham khảo:

Điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Chuyên mục gồm các bài viết về: Giấy phép lữ hành

Mọi vướng mắc liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ miễn phí.

Các câu hỏi thường gặp về giấy phép lữ hành quốc tế

Tiền ký quỹ được sử dụng như thế nào ?

Tiền ký quỹ được sử dụng khi khách du lịch bị bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Công ty Luật Thành Đô là đơn vị cung cấp dịch vụ trọn gói xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
Liên hệ luật sư tư vấn (miễn phí): 0919.089.888

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

Theo quy định tại khoản 2 điều 33 Luật Du lịch 2017:
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là TỔNG CỤC DU LỊCH.
Tổng cục Du lịch là một cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có nhiệm vụ quản lý ngành du lịch ở Việt Nam. Tổng cục Du lịch có trụ ở chính tại: 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.