Tin tức

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Công tác đấu thầu đã giúp xã hội giải quyết vấn nạn xin/cho, hạn chế tiêu cực trong đầy tư, thị trường minh bạch hơn,

0919 089 888
Đầu trang