Luật Thành Đô
Luật Thành Đô

Tin tức

Thủ tục đăng ký thường trú

Từ ngày 01/07/2021 Luật Cư trú số 68/2020/QH14 bắt đầu có hiệu lực có nhiều quy định mới. Trong đó, nổi bật nhất là quy

19001958
Đầu trang