Giấy chứng nhận đăng ký đầu (hay còn gọi là “Giấy phép đầu tư”) là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu. Do đó khi có các thay đổi liên quan đến dự án đầu tư như: tên nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư, địa điểm hoạt động, ngành nghề đầu tư của dự án đầu tư,… thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh trên giấy phép đầu tư. Trong khuôn khổ bài viết này, Luật Thành đô sẽ trình bày chi tiết thủ tục và hồ sơ “Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư”.

Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư
Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2020;

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các bài viết khác:

Điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư cần làm thủ tục gì?

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư tại Việt Nam

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH TÊN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

– Khoản 2 Điều 40 Luật đầu tư 2020 quy định về các nội dung thể hiện trên giấy phép đầu tư như sau:

Điều 40. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Tên dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Mã số dự án đầu tư

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

9. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Theo đó, tên nhà đầu tư là một nội dung được ghi nhận trên giấy phép đầu tư.

– Khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định về việc điều chỉnh dự án đầu tư:

“Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy, khi nhà đầu tư thay đổi tên thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Ví dụ nhà đầu tư TAEHWA CO., LTD đổi tên thành TAEHWA GLOBAL CO., LTD (bản chất vẫn là một công ty).

Nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước được hiểu như sau:

+ Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

+ Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Giấy phép đầu tư năm 2021

III. ĐIỀU CHỈNH TÊN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư được tiến hành qua 02 bước:

Bước 1: Thay đổi tên nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Thay đổi tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư:

– Hồ sơ thay đổi tên nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo Mẫu tại Phụ lục II-5 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

(2) CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài của nhà đầu tư đối với thành viên/cổ đông thay đổi tên là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên/cổ đông đổi tên là tổ chức;

(3) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Hồ sơ thay đổi tên nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư

Hồ sơ thay đổi tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng tại Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư)

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài của nhà đầu tư đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư/ Quyết định thành lập được hợp pháp hóa lãnh sự đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(5) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực để nộp kèm hồ sơ và bản gốc khi nhận kết quả);

(6) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh tên nhà dầu tư trên giấy phép đầu tư.

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở kế hoạch và đầu tư/Ban quản lý các khu công nghiệp)

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Lưu ý: trước khi nộp hồ sơ nhà đầu tư cần đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến qua trang web fdi.gov.vn

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

VII. DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khác hàng, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;

(2) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(3) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ thay đổi tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư;

(4) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(5) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(6) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;

(7) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(8) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được điều chỉnh lại giấy phép đầu tư.

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.