Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Vậy điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài là gì, để tìm hiểu nội dung này Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU KIỆN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư số 03/2021/TT-BHKĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài
Điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài

II. NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN NGÀNH NGHỀ KHI KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

2.1. Ngành nghề ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Theo quy định của pháp luật hiện nay, có 8 lĩnh vực, ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo quy định tại điều 6 của Luật đầu tư năm 2020, cụ thể là các ngành nghề sau:

– Kinh doanh các chất ma túy theo quy định;

– Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật theo quy định;

– Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định;

– Kinh doanh mại dâm;

– Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

– Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

– Kinh doanh pháo nổ;

– Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam không thể đăng ký kinh doanh các ngành nghề thuộc 8 lĩnh vực nêu trên.

2.2. Ngành nghề kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện theo quy định

Ngoài các ngành nghề tại mục 2.1 nêu trên, theo quy định của Luật đầu tư hiện hành, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì tổ chức, cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện này trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hiện nay danh mục ngành nghề đầu tư có hơn 200 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà yêu cầu nhà đầu tư trước khi thực hiện cần phải đáp ứng các điều kiện đối với từng ngành nghề này.

Ví dụ như các ngành nghề về hoạt động luật sư, công chứng, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định tại Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 và Luật Công chứng năm 2014 trước khi tiến hành thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư (điều chỉnh giấy phép đầu tư). Vì vậy khi nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam cũng cần phải kiểm tra các ngành nghề kinh doanh này để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

III. ĐIỀU KIỆN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI PHẢI ĐÁP ỨNG VỀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

Căn cứ khoản 3 điều 9 Luật đầu tư quy định:

3. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Hình thức đầu tư;

c) Phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo đó, ngoài các điều kiện về ngành nghề kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài còn phải đáp ứng về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ; hình thức đầu tư; phạm vi đầu tư; năng lực đầu tư, đối tác tham gia hoạt động đầu tư.

Các điều kiện này chỉ đòi hỏi trong một số lĩnh vực đặc thù mà không phải toàn bộ lĩnh vực đầu tư kinh doanh vì vậy nhà đầu tư trước khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đặc biệt là những ngành nghề đặc thù, chưa được cam kết rộng rãi thì cần kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện nêu trên để đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh diễn ra phù hợp theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Để đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý hải quan thì nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau:

1- Tỷ lệ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài: Không được 100%

2- Hình thức đầu tư: Liên doanh

3- Phạm vi hoạt động: Không giới hạn

Luật Thành Đô là một công ty luật lâu đời và có uy tín trong lĩnh vực đầu tư sẽ luôn luôn hướng dẫn và giúp đỡ nhà đầu tư một cách tận tình, tận tâm nhất để đảm bảo hoạt động đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư diễn ra suôn sẻ.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài:

Thủ tục rút nhà đầu tư trên giấy chứng nhận

nhà đầu tư nước ngoài là gì

khái niệm nhà đầu tư nước ngoài

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng gặp khó khăn về thủ tục này vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được luật sư hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

5/5 - (1 bình chọn)