Tư vấn luật hình sự

Trốn thuế bị phạt như thế nào ?

Trốn thuế bị phạt như thế nào ?

Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm

Khi nào được khám nghiệm tử thi?

Khi nào được khám nghiệm tử thi?

Trên thực tế, khám nghiệm tử thi được thực hiện khi có người chết. Tuy nhiên tùy từng trường hợp mà việc khám tử thi

Phân biệt tố cáo và tố giác

Phân biệt tố cáo và tố giác

Phân biệt tố cáo và tố giác. Hiện nay, Nhà nước ta ngày càng đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân trong xã hội

1900 1958
Đầu trang