Tư vấn luật hình sự

Trình tự thủ tục xóa án tích

Trình tự thủ tục xóa án tích

Xóa án tích là việc một người phạm tội sau khi đã chấp hành xong các hình phạt, quyết định khác của bản án mà Tòa án đã tuyên

1900 1958
Đầu trang