Nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư vào Việt Nam đều chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nhà nước về lĩnh vực đầu tư. Để hỗ trợ các nhà đầu tư nắm được hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết về “Văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài” nhằm giúp các nhà đầu tư nắm rõ hệ thống các văn bản trong lĩnh vực này.

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Hiện nay hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài với tư cách là hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư nước ngoài đã được ban hành đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư. Hiện nay, bên cạnh Luật đầu tư còn có các văn bản Nghị định, thông tư khác hướng dẫn hoạt động đầu tư.

1.1. Luật về đầu tư nước ngoài

– Luật đầu tư năm 2020: Đây là văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài, theo đó Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

– Luật doanh nghiệp năm 2020: Đây cũng mà một trong các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài
Văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài

1.2. Nghị định

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ: Đây là văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về điều kiện đầu tư kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

– Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế: Văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài này quy định về quy hoạch, thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp và khu kinh tế.

– Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư:

Văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài này quy định về các nội dung sau:

+ Trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng; trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; trình tự, thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án do Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư.

+ Giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; chi phí giám sát, đánh giá đầu tư; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư.

+ Việc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

+ Việc giám sát, đánh giá các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định này; những vấn đề khác biệt do đặc thù của việc sử dụng các nguồn vốn này, thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và điều ước quốc tế liên quan.

– Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục:

Văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài này quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm: liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài; cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

– Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: Văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

1.3. Thông tư

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

– Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Ngoài các văn bản pháp luật trên, còn một số văn bản liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể, theo đó khi nhà đầu tư tham gia đầu tư vào từng lĩnh vực cụ thể sẽ chịu điều chỉnh của các văn bản pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực đó.

Bài viết cùng chủ đề:

Biểu mẫu xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về “Văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 0919 089 888 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ.

Đánh giá bài viết này