I. VIỆT KIỀU CÓ ĐƯỢC MUA NHÀ Ở VIỆT NAM KHÔNG ?

Theo khoản 1 Điều 186 Luật đất đai năm 2013 quy định về quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài: “1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”

Căn cứ Điều 7 Luật nhà ở năm 2014 quy định về các đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

“Điều 7. Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.
  2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.”

Từ các căn cứ này có thể thấy rằng Việt kiều được phép sở hữu nhà ở gắn liền với đất tại Việt Nam.

điều kiện việt kiều mua nhà tại Việt Nam
Điều kiện việt kiều mua nhà tại Việt Nam

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VIỆT KIỀU MUA NHÀ ĐẤT Ở VIỆT NAM

Để Việt kiều có thể mua nhà đất tại Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện tại điều 5 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP như sau:

“ Điều 5. Giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở

1. Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thì phải có giấy tờ xác định nhân thân đối tượng theo quy định về cấp Giấy chứng nhận của pháp luật đất đai.

2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có giấy tờ theo quy định sau đây:

a) Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

b) Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có giấy tờ chứng minh đối tượng theo quy định tại Điều 74 của Nghị định này; trường hợp cá nhân nước ngoài có giấy tờ xác nhận là gốc Việt Nam thì chỉ được quyền lựa chọn một đối tượng áp dụng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài để xác định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.”

Theo đó, Việt kiều cần có các tài liệu sau đây để được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam: Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu; hoặc Hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

tong dai tu van phap luat
Tổng đài tư vấn pháp luật

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Thành Đô về việc Việt Kiều có được mua nhà ở tại Việt Nam hay không? Nếu còn bất kỳ vướng mắc  nào liên quan, Qúy khách vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư Luật Thành Đô để được hỗ trợ, tư vấn giải đáp.

Đánh giá bài viết này