Mỗi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành thường có một đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, là người sử dụng ngôn ngữ phù hợp để giới thiệu, giải trích, trình bày cho du khách về văn hóa, ý nghĩa, lịch sử của các địa điểm tham quan.

Đối với dịch vụ kinh doanh lữ hành ở các khu du lịch, điểm du lịch thì sẽ cần đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, là những người được hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi những khu du lịch, điểm du lịch đó. Để trở thành hướng dẫn viên du lịch tại điểm, Quý khách cần phải được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Để giúp Quý khách nắm rõ các điều kiện, thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách bài viết về Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Du lịch số 09/2017/QH14;

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch số 09/2017/QH14;

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch số 09/2017/QH14;

– Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL;

– Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
Thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

II. THỦ TỤC CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI ĐIỂM

2.1. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Trước khi chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, Quý khách phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

Thứ hai, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Thứ ba, không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

Thứ tư, đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

Nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm được quy định chi tiết tại Điều 16 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL.

2.2. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Sau khi đáp ứng các điều kiện nêu trên, Quý khách cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp hướng dẫn viên du lịch tại điểm, bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo Mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– 02 ảnh chân dùng màu cỡ 3cm x 4cm.

2.3. Trình tự, thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Bước 1: Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh (Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) định kỳ năm công bố kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm;

Bước 2: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm đầy đủ các loại giấy tờ đã nêu ở mục 2 phía trên;

Bước 3: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh (cách thức nộp hồ sơ: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện)

Bước 4: Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đối với người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

III/ LƯU Ý KHI XIN CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI ĐIỂM

– Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 200.000 đồng/thẻ. (theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

– Người đề nghị cấp thẻ nộp phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm tại Sở Văn hóa thể thao du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương – cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi nộp hồ sơ.

– Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm có hiệu lực vô thời hạn.

– Để hành nghề hướng dẫn viên du lịch tại điểm, ngoài thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm được cấp còn cần có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Nếu Quý khách còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết.

4.7/5 - (4 bình chọn)