Trong bối cảnh trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, quảng cáo là một công cụ Maketing hiệu quả nhất cho sản phẩm của doanh nghiệp với. Thông qua hoạt động quảng cáo, doanh nghiệp truyền tải các thông tin về sản phẩm, tính năng công dụng của sản phẩm để người tiêu dùng có thể nhận biết với mục đích sinh lời.

Bởi vậy, quảng cáo có vai trò rất quan trọng trong việc đưa sản phẩm ra thị trường. Để tiến hành hoạt động quảng cáo, các doanh nghiệp phải xin giấy phép quảng cáo theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ hơn về quy định mới nhất của pháp luật về xin giấy phép quảng cáo Luật Thành Đô trân trọng gửi tới quý bạn đọc bài viết: “Xin cấp giấy phép quảng cáo mới nhất”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Quảng cáo 2012;

– Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH 2018 Hợp nhất Luật Quảng cáo;

– Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo;

– Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 181/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo

– Thông tư 09/2015/TT-BYT ban hành ngày 25 tháng 05 năm 2015 quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Xin giấy phép quảng cáo
Xin giấy phép quảng cáo

II. CÁC TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC PHẢI XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

Căn cứ theo quy tại Chương 2 nghị định 81/2013/NĐ-CP các trường hợp bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo và nội dung quảng cáo phải phù hợp theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành hoạt động quảng cáo gồm:

– Quảng cáo thuốc;

– Quảng cáo mỹ phẩm;

– Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm;

– Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế;

– Quảng cáo trang thiết bị y tế;

– Quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ;

– Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

– Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y;

– Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi.

III. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

3.1. Điều kiện chung

Căn cứ theo quy định tại điều 20 tại Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH 2018 Luật quảng cáo, điều kiện chung để xin giấy phép quảng cáo gồm:

– Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

3.2. Điều kiện quảng cáo đối với một số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt

Tại khoản 4 Điều 20  Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH 2018 Luật quảng cáo quy định điều kiện quảng cáo đối với hàng hoá, sản phẩm dịch vụ đặc biệt gồm:

(1) Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế; phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;

(2) Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

(3) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp;

(4) Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật Quảng cáo phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;

(5) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn;

(6) Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật;

(7) Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu;

(8) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

(9) Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;

(9) Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

IV. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

4.1. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo chung

Căn cứ theo quy định tại điều 13 thông tư 09/2015/TT-BYT hồ sơ xin giấy phép quảng cáo gồm:

– Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

– Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo

– Mẫu nội dung quảng cáo:

+ Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo. Ghi rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc

+ quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

+ quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài tài liệu trên phỉa chuẩn bị thêm: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên

– Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận (đối với ản phẩm phải được cơ quan y tế phê duyệt)

– Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:

+ Văn bản ủy quyền hợp lệ;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

4.2. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo đối với các hàng hoá dịch vụ đặc biệt

Đối với các trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ đặc biệt theo quy định của pháp luật đã được đề cập tại mục II bài viết, bên cạnh chuẩn bị các hồ sơ tại mục 4.1, các đơn vị đăng kí quảng cáo phải chuẩn bị thêm một số các tài liệu cụ thể gồm:

Đối với quảng cáo thuốc

– Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế phê duyệt.

– Giấy phép lưu hành sản phẩm do Cục Quản lý dược cấp hoặc quyết định cấp số đăng ký thuốc tại Cục Quản lý dược.

– Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ

– Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

– Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng, thông tin của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng, thông tin không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

– Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế

Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế.

Đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

–  Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp và danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Quảng cáo Thuốc bảo vệ Thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật:

– Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

– Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y

– Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;

Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

V. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Với mỗi sản phẩm quảng cáo sẽ có hồ sơ riêng, do đó đơn vị xin cấp giấy phép quảng cáo cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đã đề cập tại mục IV bài viết

Bước 2: Nộp hồ sơ

Đơn vị xin cấp giấy phép quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 Thông tư 09/2015/TT-BYT

Bước 3. Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép quảng cáo

– Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.

– Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

Bài viết cùng chủ đề:

Quảng cáo sai sự thật bị phạt như thế nào?

Trên đây là một số tư vấn của công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Xin giấy phép quảng cáo mới nhất”. Với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng sẽ làm hài lòng Qúy khách hàng.

Đánh giá bài viết này