Giấy phép nhập khẩu rượu được Bộ công thương cấp cho các thương nhân đáp ứng đủ điều kiện để xin giấy phép nhập khẩu rượu và có nộp hồ sơ xin cấp giấy phép. Giấy phép nhập khẩu rượu có thời hạn 05 năm. Trong thời gian sử dụng, giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng, hoặc đã gần hết thời hạn 05 năm của giấy phép, thương nhân phải tiến hành nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu bao gồm những gì? Không ít thương nhân vẫn đang chưa nắm rõ được vấn đề này.

Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về hồ sơ xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Hồ sơ xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2020;

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

– Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

– Các văn bản pháp luật có liên quan.

II. HỒ SƠ XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU RƯỢU

2.1. Trường hợp xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu do hết thời hạn hiệu lực

– Theo quy định tại Khoản 1 điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu thì thời hạn của Giấy phép phân phối rượu là 05 năm.

– Theo quy định tại Khoản 1 điều 27 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Như vậy, trước 30 ngày khi thời hạn của Giấy phép hết hiệu lực, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép.

Thành phần hồ sơ sẽ áp dụng giống như hồ sơ cấp mới giấy phép nhập khẩu rượu, bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu;

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

(3) Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định;

(4) Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh;

(5) Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

– Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

(6) Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

– Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

– Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

(7) Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

2.2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu do bị mất hoặc bị hỏng bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

(2) Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

– Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;

– Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

III. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU RƯỢU

– Thương nhân tiến hành nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu trong các trường hợp sau:

(1) Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực;

(2) Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng.

– Thương nhân khi nộp hồ sơ xin cấp lại giáy phép nhập khẩu rượu trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực thì Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới, theo đó vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như khi được cấp phép. cụ thể căn cứ tại điều 11 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và nghị định số 17/2020/NĐ-CP quy định như sau:

(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

(2) Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu;

(3) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài;

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu
Hồ sơ xin cấp lại giấy phép nhập khẩu rượu

Quý khách hành vui lòng tham khảo bài viết trên, mọi thắc mắc liên quan quý khách hàng có thể liên hệ Luật Thành Đô để được giải đáp và hướng dẫn.

5/5 - (1 bình chọn)