Tư vấn luật thuế – kế toán

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

 Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu và chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ. Vậy

0919 089 888
Đầu trang