Tư vấn luật dân sự

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc

Mẫu giấy ủy quyền: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– GIẤY ỦY QUYỀN – 

Thủ tục sang tên xe máy

Thủ tục sang tên xe máy

Không ít người vì ngại những thủ tục rắc rối khi sang tên đổi chủ mà không sang tên khi mua xe cũ. Hệ quả

1900 1958
Đầu trang