Cùng với xu thế phát triển của kinh tế, giáo dục là một trong những lĩnh vực đang được quan tâm hàng đầu. Với các chính sách khuyến khích phát triển giáo dục và tăng cường liên kết đào tạo với các trường ở nước ngoài, phụ huynh ngày nay đang có xu hướng cho con đi du học. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngày càng có nhiều tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập nhằm mục đích tư vấn, giải đáp các thắc mắc về du học cho các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý trong đó có lĩnh vực tư vấn về giấy phép tư vấn du học. Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Thủ tục mở văn phòng đại diện tư vấn du học”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật giáo dục năm 2019;

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

– Thông tư 23/2013/TT-BGDĐT quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

II. HỒ SƠ MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TƯ VẤN DU HỌC

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, chưa có quy định về thủ tục mở văn phòng đại diện tư vấn du hoc. Tuy nhiên, thực tế thực hiện, nếu tổ chức kinh doanh tư vấn du học muốn làm thủ tục mở văn phòng đại diện tư vấn du học thì thủ tục này sẽ được thực hiện như thủ tục xin cấp Giấy phép tư vấn du học.

2.1. Điều kiện để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại điều 107 nghị định số: 46/2017/NĐ-CP, để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cần những điều kiện sau:

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật, đó là:

+ Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014;

+ Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

+ Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Danh mục hồ sơ mở văn phòng đại diện tư vấn du học

Theo quy định tại khoản 2 điều 108 nghị định số: 46/2017/NĐ-CP để thực hiện thủ tục mở văn phòng đại diện tư vấn du học cần các đầu mục hồ sơ sau:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy phép tư vấn du học với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết của trung tâm tư vấn du học khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

(2) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(3) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học. Ngoài ra để thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép tư vấn du học, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cần chuẩn bị thêm các giấy tờ của các nhân viên trực tiếp tư vấn du học và lưu trữ tại trung tâm tư vấn du học để đối chiếu như sau:

– Bản sao Hợp đồng lao động;

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền;

– Bản sao bằng cử nhân trở lên;

– Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

(4) Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thành lập trung tâm tư vấn du học;

(5) Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm tư vấn du học;

(6) Hồ sơ của giám đốc trung tâm tư vấn du học bao gồm các giấy tờ sau:

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân như: chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

– Bằng cấp cao nhất của giám đốc trung tâm hiện có;

(7) Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất của trung tâm tư vấn du học:

– Bản sao Hợp đồng thuê trụ sở trung tâm tư vấn du học;

– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở nơi đặt trụ sở;

(8) Tài liệu định hướng du học;

(9) Mẫu hợp đồng du học tự túc;

(10) Biên bản ghi nhớ với đối tác (Nếu có);

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TƯ VẤN DU HỌC:

Hiện nay, chưa có quy định về trình tự thủ tục mở văn phòng đại diện tư vấn du học. Tuy nhiên, thực tế thực hiện, trình tự này sẽ được áp dụng giống như trình tự xin cấp Giấy phép tư vấn du học.

Như vậy, theo quy định tại khoản 3 điều 108 nghị định số: 46/2017/NĐ-CP trình tự thực hiện thủ tục mở văn phòng đại diện tư vấn du học sẽ có các bước sau:

– Bước 1: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại mục II đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học để nộp hồ sơ xin cấp đổi Giấy phép tư vấn du học;

– Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thẩm định hồ sơ cấp đổi giấy phép tư vấn du học, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ cấp đổi. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Sở giáo dục và đạo tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Trong trường hợp hồ sơ mở văn phòng đại diện tư vấn du học chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật thì Sở giáo dục và đạo tạo sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do;

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô giới thiệu về: “Thủ tục mở văn phòng đại diện tư vấn du học”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và giải đáp mọi vướng mắc không chỉ thủ tục này mà còn các vấn đề pháp lý khác.

Đánh giá bài viết này