Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ hơn về hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền. Ngày nay, sức khỏe là mục tiêu được quan tâm hàng đầu của xã hội hiện đại, ngoài việc khám chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám Tây y, phòng khám y học cổ truyền cũng là nơi nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, ngày càng có nhiều phòng khám y học cổ truyền được thành lập hơn. Việc mở phòng khám y học cổ truyền cần tuân theo các quy định nghiêm ngặt của pháp luật về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.ư

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền
Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật 40/2009/QH12 – Khám bệnh, chữa bệnh;

– Nghị định 87/2011/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

– Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

– Nghị định 109/2016/NĐ-CP-Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Thông tư 278/2016/TT-BTC – Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền được quy định chi tiết taị điều 43 Nghị định 109/2016/NĐ-CP “Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe”. Theo đó, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền gồm những tài liệu sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám y học cổ truyền;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người phụ trách bộ phận chuyên môn của phòng khám y học cổ truyền;

– Danh sách đăng ký người hành nghề của phòng khám y học cổ truyền theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

– Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của phòng khám y học cổ truyền theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

– Tài liệu chứng minh phòng khám y học cổ truyền đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn.

– Danh mục chuyên môn kỹ thuật của phòng khám y học cổ truyền đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

– Các tài liệu khác (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về hồ sơ để cấp giấy phép phòng khám y học cổ truyền gửi tới Quý khách hàng. Trường hợp có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp.

Bài viết liên quan:

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa 2023

Giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền 2023

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền 2023

Đánh giá bài viết này