Câu hỏi:

Hiện tại tôi đang ở Cửa Ông – Thị Xã Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh. Năm 1979, tôi có mua một mảnh đất của người Hoa, giấy tờ đầy đủ, có sự chứng nhận của Phường. Do điều kiện công tác nên lúc đó tôi không sống trên mảnh đất đó mà để không. Cho đến năm 1992, tôi trở về và sống trên mảnh đất đó. Nhưng khi đó có người đã lấn chiếm 1/2 mảnh đất đó của tôi.
Nay tôi muốn làm sổ đỏ và kiện để lấy lại phần đất bị chiếm có được không? Nếu kiện thì cần những thủ tục gì? Và kiện lên cơ quan nào?
(Tôi đã có đơn kiến nghị nhiều lần lên phường nhưng không được giải quyết dứt điểm)
Mong sự tư vấn của luật sư!
Cảm ơn luật sư rất nhiều!

Trả lời:

Chào bác!
Luật sư Lâm Sơn, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trả lời câu hỏi của bác như sau:

I. Nếu bác có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2, Điều 50 Luật đất đai năm 2003 thì bác có thể đòi lại được phần đất bị hàng xóm lấn chiếm. Bác tham khảo quy định sau đây tại Điều 50 Luật đất đai năm 2013:

Điều 50. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

II. Nếu bác có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, Điều 50 Luật đất đai nêu trên hoặc người chuyển nhượng cho bác có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 thì bác có thể gửi đơn đề nghị hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai đến UBND cấp xã nơi có đất để được UBND xã hòa giải giữa bác với gia đình hàng xóm đó. UBND xã sẽ phối hợp với Mặt trận và các thành viên của Mặt trận để tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 135 Luật đất đai. Nếu UBND xã hòa giải không thành thì bác gửi đơn khởi kiện tranh chấp đất đai đến Tòa án địa phương để được giải quyết.

III. Sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì bác xin cấp GCN QSD đất theo nội dung của quyết định, bản án đó.

5/5 - (1 bình chọn)