Chấm dứt kinh doanh trung tâm tư vấn du học là vấn đề được nhiều người quan tâm. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đang là một trong những lĩnh vực hot được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm tại Việt Nam hiện nay. Xuất phát từ sức hút to lớn của lĩnh vực tư vấn du học này, hàng loạt các trung tâm tư vấn du học mọc lên như nấm sau mưa đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

Tuy nhiên một số trung tâm tư vấn du học hoạt động không hiệu quả do chất lượng của nhân viên tư vấn không đảm bảo, đối tác phía nước ngoài không có nhiều ưu đãi cho học sinh,sinh viên,…

Vì lẽ đó, rất nhiều các trung tâm tư vấn du học chỉ hoạt động cầm chừng chờ chấm dứt hoạt động. Thủ tục chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn du học là một thủ tục tương đối phức tạp gồm nhiều giai đoạn với thành phần hồ sơ khác nhau. Vì vậy, Luật Thành Đô xin giới thiệu tới quý độc giả bài viết: Thủ tục chấm dứt kinh doanh trung tâm tư vấn du học

chấm dứt kinh doanh trung tâm tư vấn du học
chấm dứt kinh doanh trung tâm tư vấn du học

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật đầu tư năm 2020;

Luật doanh nghiệp năm 2020;

Luật giáo dục năm 2019

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 08 năm 2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN CHẤM DỨT KINH DOANH TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

Trung tâm tư vấn du học là đơn vị trực thuộc trong bộ máy của doanh nghiệp, chịu sự quản lý, lãnh đạo của doanh nghiệp.

Đối với các trung tâm tư vấn du học được thành lập tại doanh nghiệp, có địa chỉ trung tâm tại trụ sở chính của doanh nghiệp để thuận tiện trong quá trình quản lý và vận hành trung tâm, khi đó để chấm dứt kinh doanh dịch vụ trung tâm tư vấn du học, người có thẩm quyền của doanh nghiệp chỉ cần ra quyết định chấm dứt hoạt động của trung tâm tư vấn du học và có thông báo về việc chấm dứt hoạt động trước thời hạn tới Sở giáo dục và Đào tạo nơi quản lý hoạt động của trung tâm tư vấn du học.

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp thành lập trung tâm tư vấn du học ngoài trụ sở chính, khi đó trung tâm tư vấn du học là một chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Theo khoản 1 điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh như sau:

“Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện”

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Theo đó, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh, địa điểm kinh doanh trước sau đó mới ra quyết định chấm dứt trung tâm tư vấn du học và thông báo tới Sở giáo dục và Đào tạo nơi quản lý hoạt động của trung tâm tư vấn du học.

Thủ tục thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học
Thủ tục thay đổi địa chỉ trung tâm tư vấn du học

III. THỦ TỤC CHẤM DỨT KINH DOANH TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

3.1. Trường hợp chấm dứt kinh doanh trung tâm tư vấn du học có cùng địa chỉ với doanh nghiệp

Đối với trường hợp trung tâm tư vấn du học có địa chỉ đồng thời là địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thì doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh trung tâm tư vấn du học theo các bước sau:

Bước 01: Doanh nghiệp đảm bảo đã hoàn tất toàn bộ các công việc tại trung tâm tư vấn du học trước khi chấm dứt hoạt động trung tâm;

Bước 02: Người có thẩm quyền của doanh nghiệp (giám đốc, tổng giám đốc…) ra quyết định chấm dứt hoạt động của trung tâm tư vấn du học;

Bước 03: Doanh nghiệp gửi thông báo về việc chấm dứt kinh doanh của trung tâm tư vấn du học kèm quyết định chấm dứt hoạt động tới Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở chính.

Sau khi gửi thông báo về việc chấm dứt kinh doanh trung tâm tư vấn du học, thông thường Sở giáo dục và Đào tạo chỉ tiếp nhận hồ sơ mà không có văn bản trả lời doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động của trung tâm.

3.2. Trường hợp trung tâm tư vấn du học khác địa chỉ với doanh nghiệp

Bước 01: Doanh nghiệp đảm bảo đã hoàn tất toàn bộ các công việc tại trung tâm tư vấn du học trước khi chấm dứt hoạt động trung tâm;

Bước 02: Doanh nghiệp tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở chính. Hồ sơ chấm dứt chi nhánh, địa điểm kinh doanh bao gồm các thành phần sau:

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục (trong trường hợp ủy quyền)

– Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người trực tiếp nộp hồ sơ (trong trường hợp ủy quyền)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở. Sau thời gian 03 ngày làm việc Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

Lưu ý: Đối với chi nhánh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chốt thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động lên phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 03: Người có thẩm quyền của doanh nghiệp (giám đốc, tổng giám đốc…) ra quyết định chấm dứt hoạt động của trung tâm tư vấn du học;

Bước 04: Doanh nghiệp gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của trung tâm tư vấn du học kèm theo quyết định chấm dứt hoạt động tới Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi trung tâm tư vấn du học đặt trụ sở.

Sau khi gửi thông báo về việc chấm dứt kinh doanh trung tâm tư vấn du học, thông thường Sở giáo dục và Đào tạo chỉ nhận hồ sơ mà không có văn bản trả lời doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động của trung tâm.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ thủ tục chấm dứt kinh doanh trung tâm tư vấn du học. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được hướng dẫn chi tiết.

Đánh giá bài viết này