Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học muốn đi vào hoạt động kinh doanh thì phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, trung tâm tư vấn du học phải đáp ứng tối thiểu có 01 nhân viên trực tiếp tư vấn du học và cần đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có trình độ đại học trở lên; Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Tuy nhiên, không phải tổ chức nào cũng nắm rõ quy định này, nhiều cá nhân dù đã đáp ứng đủ các điều kiện về trình độ Đại học, về năng lực ngoại ngữ nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để trở thành nhân viên tư vấn du học vì chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Vậy Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là gì? Thủ tục xin cấp chứng chỉ này như thế nào? Để làm rõ những thắc mắc của Quý khách hàng về vấn đề này, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết “Thủ tục xin cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật giáo dục năm 2019;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 08 năm 2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. CHỨNG CHỈ NGHỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

2.1. Khái niệm chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

– Bồidưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn du học.

– Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cho các đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và đối tượng chưa có Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học, có nhu cầu nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học là công cụ giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học trong cơ sở bồi dưỡng.

– Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học là chứng chỉ được cấp cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học; đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học sau khi đã hoàn thành xong và thi kết thúc khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

2.2. Đối tượng được cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

– Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Lưu ý: Người nước ngoài muốn tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thì phải có chứng nhận trình độ tiếng Việt dành cho người nước ngoài theo quy định hiện hành.

III. THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

3.1. Trình tự, thủ tục xin cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

(2) Ảnh chụp 3×4 (02 ảnh), Ảnh chụp 4×6 (02 ảnh);

(3) Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu;

(4) Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp Đại học;

Bước 2: Tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo đúng chương trình quy định tại Thông tư 29/2013/TT-BGDDT ngày 25/07/2013 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

Bước 3: Hoàn thành bài thi kết thúc khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Điểm thi cuối khóa bồi dưỡng là căn cứ để các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học xét, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và đà tạo có giá trị trên toàn quốc.

3.2. Nội dung của khóa học xin cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

3.2.1. Tổng khối l­ượng kiến thức tối thiểu: 265 tiết, bao gồm:

– Kiến thức bắt buộc: 225 tiết, bao gồm 63 tiết học tập trung và 162 tiết tự học;

– Kiến thức tự chọn: 40 tiết, bao gồm 10 tiết học tập trung và 30 tiết tự học.

3.2.2. Nội dung chương trình:

TT Nội dung Số tiết
Tập trung Tự học
I NỘI DUNG BẮT BUỘC
Chuyên đề 1: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục 18 45
1 Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục 12 36
2 Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học 3 9
3 Hội thảo 1 3
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1
Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới 21 54
4 Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam 3 9
5 Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới 5 15
6 Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài 5 15
7 Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài 5 15
8 Hội thảo 2 3
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2
Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học 24 63
9 Kỹ năng tư vấn du học 15 45
10 Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học 3 9
11 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh 3 9
12 Hội thảo 3 3
II NỘI DUNG TỰ CHỌN (chọn 2 trong 4 nội dung) 10 30
13 Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế 5 15
14 Phát triển giáo dục quốc tế 5 15
15 Hồ sơ tài chính và thị thực du học 5 15
16 Giải quyết tranh chấp 5 15
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 3
THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

3.3. Địa chỉ tham gia khóa học xin cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

Một số cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học:

Học viện quản lý giáo dục: số 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Trường cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh: Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

3.4. Học phí tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

– 3.000.000 đồng/học viên (Bao gồm học phí, tài liệu và chứng chỉ cho mỗi học viên)

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã làm rõ thủ tục xin cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học, nội dung khóa học và những vấn đề liên quan đến khóa học xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Quý khách hàng có nhu cầu xin cấp Giấy phép tư vấn du học nói chung và xin cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học nói riêng nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được giải đáp và hướng dẫn thủ tục.

5/5 - (1 bình chọn)