Với thủ tục phức tạp khi nhà đầu tư nước ngoài có ý định thành lập công ty tại Việt Nam, thay vào đó mua lại một công ty đang hoạt động tại Việt Nam đang là một hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Chuyển nhượng công ty cho người nước ngoài thực tế là hoạt động mua 100% vốn góp, cổ phần công ty của người nước ngoài.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân gặp nhiều khó khăn trong thủ tục chuyển nhượng công ty cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Để giải đáp các thắc mắc và làm rõ quy định của pháp luật về thủ tục chuyển nhượn trên. Công ty luật Thành Đô trân trọng gửi tới quý bạn đọc bài viết: “Thủ tục chuyển nhượng công ty cho tổ chức, cá nhân là người nước ngoài”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật đầu tư 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

Chuyển nhượng công ty cho tổ chức, cá nhân là người nước ngoài
Chuyển nhượng công ty cho tổ chức, cá nhân là người nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

Căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2020 việc chuyển nhượng công ty cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hay nói cách khác là nhà đầu tư nước ngoài muốn mua cổ phần, phần góp vốn của tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện:

– Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định cụ thể trong Luật Đầu tư.

– Phải đảm bảo quốc phòng, an ninh.

– Đáp ứng các quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

III. HÌNH THỨC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

Theo quy định tại điều 25 Luật Đầu tư 2020 nhà đầu tư nước ngoài chọn một trong các hình thức sau để thực hiện mua cổ phần hoặc phần vốn góp:

“a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

b) Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này”.

IV. THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

4.1. Thủ tục chuyển nhượng công ty cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam.

Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trước tiên nhà đầu tư nước ngoài cần phải tiến hành đăng kí mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 nhà đầu tư nước ngoài muốn sở hữu hơn 50% vốn điều lệ của công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Việc chuyển nhượng công ty cho người nước ngoài đồng nghĩa người này sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ công ty. Như vậy, để thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trước tiên nhà đầu tư nước ngoài cần phải tiến hành đăng kí mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam.

– Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ đã được đề cập tại điểm a Mục 3.2 bài viết tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư về việc đáp ứng điều kiện mua cổ phần, phần vốn góp. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Công ty của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

Sau khi thực hiện xong thủ tục đăng mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam, công ty của tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

– Công ty mới chuyển nhượng nộp hồ sơ theo quy định được đề cập tại điểm b Mục 3.2 bài viết đến cơ quan đăng kí kinh doanh.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mới cho công ty là hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

4.2. Các tài liệu cần chuẩn bị

Đối với thủ tục thực hiện đăng kí mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư chuẩn bị:

– Văn bản đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp. Nội dung bao gồm: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

– Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Văn bản thỏa thuận về việc mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và công ty bán cổ phần, phần vốn góp;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của công ty Việt Nam.

Đối với thủ thủ tục thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Biên bản họp về việc thay đổi công ty (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH);

– Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

– Bản sao hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài.

*Lưu ý

Không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng công ty cho cá nhân nước ngoài. Trừ trường hợp công ty Việt Nam kinh doanh ngành nghề có điều kiện bắt buộc phải cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư như giáo dục thì sau khi thực hiện xong các thủ tục trên, cá nhân người nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

Trên đây là một số tư vấn của công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Thủ tục chuyển nhượng công ty cho tổ chức, cá nhân là người nước ngoài”. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm khi đến với Luật Thành Đô Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến chuyển nhượng doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết này