Thẩm định giá là việc xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. Ngày nay, thẩm định giá đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế đất nước bởi lẽ thẩm định giá góp phần làm minh bạch thị trường, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước tạo điều kiện cho quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới…..

Trong bài viết dưới đây, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng nội dung tư vấn về “Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài” nhằm hỗ trợ Quý khách trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá;

– Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài
Thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

2.1. Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty thẩm định giá tại Việt Nam phải thực hiện theo hình thức liên doanh; cùng góp vốn với đối tác là doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam để kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

2.2. Yêu cầu đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư góp vốn thành lập công ty thẩm định giá tại Việt Nam phải là tổ chức đã được thành lập, hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá hợp pháp tại nước sở tại.

2.3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp

Tỷ lệ vốn góp của tổ chức thẩm định giá nước ngoài và người đại diện của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tham gia góp vốn phải đảm bảo tổng số vốn góp của cổ đông là tổ chức, thành viên góp vốn là tổ chức tối đa không quá 35% vốn điều lệ của công ty cổ phần thẩm định giá, công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá hai thành viên trở lên.

Bài viết liên quan:

công ty kinh doanh bất động sản vốn nước ngoài

thành lập công ty du lịch có vốn nước ngoài

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1. Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2. Thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài

Bước 3. Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật
Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật

3.1. Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

* Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

(2) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau:

– Số định danh cá nhân đối với cá nhân là công dân Việt Nam hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực, các giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với cá nhân;

– Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành lập, Quyết định thành lập hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức.

(3) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(4) Đề xuất dự án đầu tư;

(5) Trường hợp không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

(6) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(7) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính.

* Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

3.2. Thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài

* Hồ sơ thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

3.3. Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

3.3.1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ thẩm định giá:

(1) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

(2) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn/02 cổ đông sáng lập;

(3) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

(4) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá không quá 35% vốn điều lệ của công ty cổ phần thẩm định giá/Công ty TNHH thẩm định giá hai thành viên trở lên. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

3.3.2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

* Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá gồm có:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo mẫu;

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;

– Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận; Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có);

– Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;

– Danh sách xác nhận của doanh nghiện về vốn góp của các thành viên trong trường hợp không có thông tin về danh sách thành viên góp vốn, danh sách cổ đông tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Biên lai nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

– Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

* Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ do doanh nghiệp lập, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Liên quan:

Kinh doanh cho thuê máy móc có vốn nước ngoài

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài. Trường hợp Quý khách hàng cần hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ tận tình.

Đánh giá bài viết này