Để thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín, có nhiều kinh nghiệm để tư vấn điều kiện, hoàn thiện hồ sơ và hỗ trợ toàn thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong quá trình cung cấp  dịch vụ pháp lý với thế mạnh là tư vấn đầu tư. Công ty Luật Thành Đô là đơn vị uy tín hỗ trợ nhà đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

LIÊN HỆ: 0888 853 846 – TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ BÁO GIÁ

08888

TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN CẤP GIẤY NHẬN ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Hiện nay, Điều 37 Luật Đầu tư quy định: Các trường hợp thực hiện thủ tục cấp xin cấp phép đầu tư bao gồm:

Thứ nhất, dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc các trường hợp sau:

(1) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác

(2) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác

(3) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Ba trường hợp trên, dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong 03 trường hợp sau:

– Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

– Có tổ chức kinh tế quy như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

– Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

GCN
HÌNH ẢNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DO CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ XIN CẤP THÀNH CÔNG

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

(1) Nhà đầu tư cần chuẩn bị Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu)

(2) Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư – Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân).

(3) Nhà đầu tư chuẩn bị bản Đề xuất dự án đầu tư (quy mô, vốn,…)

(4) Bản sao một trong các tài liệu sau:

– Báo cáo tài chính 02 (hai) năm gần nhất của nhà đầu tư

– Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ

– Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính

– Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

(5) Chuẩn bị bản Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

(6) Chuẩn bị bản Giải trình về sử dụng công nghệ nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao (theo quy định hiện hành)

(7) Hợp đồng BCC đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng BCC.

(8) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành (nếu có).

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN THÀNH PHẦN HỒ SƠ (MIỄN PHÍ): 0888 853 846

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Sau khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện nêu trên và đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ như hướng dẫn, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền (nơi nhà đầu tư dự kiến đặt trụ sở chính)

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành thẩm định hồ sơ

Bước 3: Thông báo sửa đổi bổ sung (trong trường hợp phải sửa đổi bổ sung hồ sơ)

Nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung thì Cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Nhà đầu tư (gửi thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc) kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận hồ sơ của Nhà đầu tư.

Bước 4: Trả kết quả (trong trường hợp KHÔNG phải sửa đổi bổ sung hồ sơ)

Trường hợp sau khi thẩm định xét thấy đủ điều kiện, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhậm đầu tư cho Nhà đầu tư. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ: 0888 853 846

CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi sử dụng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, quý khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 20% khi sử dụng các dịch vụ pháp lý khác của công ty Luật Thành Đô liên quan đến người nước ngoài, dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp:

– Dịch vụ xin Visa, thẻ tạm trú, giấy phép lao động

– Dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

– Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

z3426271213826 2257dcffc6a831a008bfab540f90dc94

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật TNHH Thành Đô Việt Nam

Địa chỉ: Lô 03B03 Shophouse 24h Vạn Phúc, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

SĐT: 088853846 – Luật sư Cẩm Anh; 0919089888 – Luật sư Lâm Sơn

Email: camanh@luatthanhdo.com.vn

Đánh giá bài viết này