Khi tham gia vào hoạt động đầu tư kinh doanh, các nhà đầu tư cần tuân thủ theo các quy định về trình tự, thủ tục về đầu tư mà pháp luật quy định. Nhà đầu tư sẽ bị xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký đầu tư. Để các nhà đầu tư nắm rõ hơn về các mức xử phạt vi phạm, Luật Thành Đô mời quý khách hàng tham khảo bài viết “Xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký đầu tư
Xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký đầu tư

II. XỬ PHẠT TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Khi nhà đầu tư không thực hiện đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ bị xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký đầu tư như sau:

2.1. Phạt tiền

Khi áp dụng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, mức phạt tiền là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

Căn cứ Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì mức phạt đối với các trường hợp không thực hiện đăng ký đầu tư được quy định như sau:

(1) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo cho cơ quan đăng ký đầu tư trước khi bắt đầu thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(2) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư;

– Báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư

– Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật đầu tư;

– Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) nhưng không đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành;

– Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành.

(3) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

(4) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

– Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;

– Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;

– Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư

– Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư.

(5) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư;

– Không đáp ứng các điều kiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

– Không đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư;

– Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư.

(6) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư;

– Tiếp tục triển khai dự án khi đã bị cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng hoạt động;

– Tiếp tục triển khai dự án khi đã chấm dứt hoạt động mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận;

– Không triển khai dự án đầu tư sau 12 (mười hai) tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận.

(7) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi triển khai thực hiện dự án khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

lien he luat su cong ty luat thanh do
Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật công ty Luật Thành Đô

2.2. Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài hình thức phạt tiền, một số hành vi vi phạm không thực hiện đăng ký đầu tư còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể:

– Buộc đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC đối với hành vi thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) nhưng không đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành;

– Buộc thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư đối với hành vi chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành.

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký đầu tư, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)