Nhu cầu giải trí như xem phim, xem ca nhạc,…ngày càng cao tại Việt Nam. Các cụm rạp lớn CGV, BHD, Lotte Cinema đã mang lại nguồn doanh thu khổng lồ cho các công ty đầu tư trong lĩnh vực này. Đặc biệt, các công ty lớn đầu tư vào lĩnh vực này là các công ty có yếu tố nước ngoài. Tiềm năng phát triển của dịch vụ này ngày càng tăng. Do đó, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết “ Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài” theo quy định của pháp luật hiện hành.

>>> Bài viết liên quan: Thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư 

I. Căn cứ pháp lý

 • Biểu cam kết WTO;
 • Luật đầu tư;
 • Luật doanh nghiệp;
 • Luật điện ảnh số 62/2006/QH11
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh số 31/2009/QH12
 • Nghị định số 54/2010/NĐ-CP hướng dẫn luật điện ảnh
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài
Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

II. Điều kiện thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

Hình thức đầu tư và lộ trình đầu tư theo quy định của WTO và pháp luật Việt Nam

Các hoạt động Điều kiện đầu tư
Dịch vụ chiếu phim (CPC 96121)
 1. WTO

Chỉ dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc
liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp các
dịch vụ này tại Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước ngoài
không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh.

Các nhà văn hoá, các tụ điểm chiếu phim, câu lạc bộ và hiệp
hội chiếu phim công cộng, các đội chiếu bóng lưu động của
Việt Nam không được phép tham gia hợp đồng hợp tác kinh
doanh hay liên doanh với các nhà cung cấp dịch vụ nước
ngoài.

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ sản xuất
phim (CPC 96112,
trừ băng hình)
Chỉ dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc
liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp các
dịch vụ này tại Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước ngoài
không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh
Dịch vụ phát hành
phim (CPC 96113,
trừ băng hình)
Chỉ dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc
liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp các
dịch vụ này tại Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước ngoài
không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh

Theo cam kết WTO, hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện đối với các ngành dịch vụ nghe nhìn như sau:

a. Ngành dịch vụ chiếu phim (CPC 96121) quy định:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%
 • Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cung cấp dịch vụ chiếu phim.
 • Điều kiện khác: nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được liên doanh hay hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nhà văn hóa, tụ điểm chiếu phim, câu lạc bộ và hiệp hội chiếu phim công cộng, đội chiếu bóng lưu động của Việt Nam.

b. Ngành dịch vụ sản xuất phim ( CPC 96112) trừ băng hình

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%.
 • Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cung cấp dịch vụ sản xuất phim.
 • Pháp luật Việt Nam: Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.; Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: phải có chức năng sản xuất phim.

c. Dịch vụ phát hành phim (CPC 96113)

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%
 • Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cung cấp dịch vụ phát hành phim
 • Pháp luật Việt Nam: doanh nghiệp phát hành phim, doanh nghiệp khác có đăng ký kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu phim phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ biến phim.

Theo các phân tích trên, dịch vụ chiếu phim, sản xuất phim và phát hành phim đều có điều kiện đầu tư chung như sau:

(1) Hình thức đấu tư: Liên doanh

(2) Tỷ lệ sở hữu vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: Không quá 51%

(3) Đối tác Việt Nam tham gia phải được phép cung cấp dịch vụ tương ứng

III. Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

3.1. Thủ tục thành lập công ty liên doanh điện ảnh có vốn nước ngoài

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3.2. Thủ tục mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty liên doanh điện ảnh tại Việt Nam

Bước 1: Xin chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp

Bước 2: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

IV. Hồ sơ thành lập công ty điên ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

4.1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;

 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có).

4.2. Hồ sơ xin chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp

 • Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài. Để tư vấn và sử dụng dịch vụ quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0919.089.888 để được Luật sư tư vấn.

5/5 - (1 bình chọn)