Trong quá trình thực hiện dịch vụ hỗ trợ thủ tục đầu tư ra nước ngoài (Xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài) cho các nhà đầu tư Việt Nam khi thực hiện thủ tục đầu tư ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Luật Thành Đô nhận thấy trong những năm gần đây, thị trường Myanmar nổi lên như một mảnh đất đầy tiềm năng, thu hút đông đảo nhà đầu tư Việt Nam đến đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bước đầu nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã thu được những thành quả đáng kể tại thị trường mới mở cửa giàu tiềm năng này. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà Đầu tư Việt Nam khi tham gia đầu tư tại Myanmar, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết “Những điều cần biết khi đầu tư tại Myanmar” để quý khách tham khảo và có những kiến thức cơ bản nhất về thị trường này.

Có thể bạn quan tâm:

Tư vấn thủ tục xin giấy phép đâu tư ra nước ngoài;

Những điều cần biết khi đầu tư ra nước ngoài;

Tư vấn và hỗ trợ thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

Tư vấn và hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Doanh nghiệp;

1. Các loại hình có thể đầu tư

1.1 Các loại hình được quy định sẵn

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty.

Văn phòng đại diện và chi nhánh không được quy định cụ thể trong Đạo luật Công ty Myanmar, nhưng Tổng cục Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp Myanmar (“DICA”) cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh cho cả văn phòng đại diện và chi nhánh. Văn phòng đại diện là một chi nhánh có tên gọi là “Văn phòng đại diện Myanmar” và có phạm vi kinh doanh “phối hợp với trụ sở chính và nghiên cứu thị trường cho trụ sở chính”.

Văn phòng đại diện phù hợp với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu thị trường, và cho các công ty đang tiến hành hoạt động kinh doanh liên quan đến Myanmar từ trụ sở nước ngoài có nhu cầu hỗ trợ ở Myanmar.

Mỗi công ty chỉ có thể thành lập một văn phòng đại diện hoặc chi nhánh. Các nhà đầu tư cá nhân phải thành lập công ty.

Văn phòng đại diện và chi nhánh không phải là pháp nhân độc lập. Trách nhiệm do văn phòng đại diện hoặc chi nhánh gây ra là trách nhiệm của trụ sở chính. Ngược lại, công ty bảo vệ cổ đông của mình khỏi những trách nhiệm phát sinh từ công ty.

Các nhà đầu tư trong ngành dầu khí truyền thống ở khâu thượng nguồn đầu tư thông qua một chi nhánh. Trong các lĩnh vực khác, nhà đầu tư muốn kinh doanh ở Myanmar trên cơ sở ổn định, thường xuyên thường thành lập công ty.

Đạo luật Công ty Myanmar cung cấp một số loại hình công ty, nhưng chỉ có một loại hình dành cho các nhà đầu tư nước ngoài “công ty tư nhân bị giới hạn bởi cổ phần” tương ứng với Công ty TNHH ở Việt Nam.

Các yêu cầu về vốn tối thiểu được nêu ra dưới đây. Vốn có thể được sử dụng để trang trải chi phí hoạt động; Không cần thiết phải giữ số vốn này trong tài khoản ngân hàng. 50% số vốn tối thiểu phải nộp tại thời điểm thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc Công ty; 50% còn lại phải được thanh toán trong vòng năm năm sau khi thành lập.

 • Vốn tối thiểu của một văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty tham gia vào các dịch vụ: 50.000 USD
 • Vốn tối thiểu của một công ty tham gia sản xuất: 150.000 USD

Một công ty phải có ít nhất hai cổ đông. Chỉ cổ đông thứ hai có quyền mua cổ phần. Thông thường, một trong những giám đốc được chỉ định của công ty hoạt động như là cổ đông thứ hai.

Một công ty phải có ít nhất hai giám đốc. Cả hai giám đốc có thể là người nước ngoài cư trú bên ngoài Myanmar.

Vốn cổ phần của một công ty có thể được mệnh giá bằng USD; không cần thiết phải chuyển đổi nó thành Kyat Myanmar.

Bài viết tham khảo: Thủ tục cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài

1.2 Quá trình thành lập một tổ chức ở Myanmar?

Myanmar có “thủ tục đầu tư” gần giống của Việt Nam (kết quả, nếu thành công, Ủy ban Đầu tư Myanmar ban hành “giấy phép” hoặc “chứng thực”), nhưng chỉ đối với một số dự án lớn, dự án đòi hỏi phải sử dụng đất và trường hợp nhà đầu tư tìm cách ưu đãi thuế. Trong tất cả các trường hợp khác, chủ đầu tư đơn giản phải đăng ký văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty và có thể bắt đầu kinh doanh. Thủ tục đăng ký rất dễ dàng và nhanh chóng.

Các thông tin và tài liệu dưới đây được yêu cầu:

Văn phòng đại diện Chi nhánh Công ty
-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và danh sách giám đốc trụ sở chính ở Việt Nam và bản dịch tiếng Anh

-Bản sao các điều khoản của hiệp hội và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của trụ sở chính Việt Nam trong hai năm qua và bản dịch tiếng Anh (tất cả mọi thứ phải được công chứng và hợp pháp hóa)

-Giấy ủy quyền cho trưởng đại diện (bản dự thảo do luật sư địa phương cung cấp – phải được công chứng và hợp pháp hoá)

-Nghị quyết của Hội đồng quản trị trụ sở chính của Việt Nam (dự thảo do luật sư địa phương soạn thảo)

-Bản sao hộ chiếu của các Giám đốc trụ sở chính ở Việt Nam, người đã ký quyết định của Hội đồng quản trị

-Bản sao hộ chiếu (nếu người nước ngoài) hoặc thẻ đăng ký quốc gia (nếu là quốc tịch Myanmar) của trưởng đại diện được chỉ định

-Địa chỉ của Trưởng đại diện

-Địa chỉ văn phòng đại diện ở Myanmar

-Hai bộ hồ sơ (do luật sư địa phương soạn thảo)

-Đóng thuế và lệ phí đăng ký: Khoảng 493 USD

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và danh sách giám đốc trụ sở chính ở Việt Nam và bản dịch tiếng Anh

-Bản sao các điều khoản của hiệp hội và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của trụ sở chính Việt Nam trong hai năm qua và bản dịch tiếng Anh (tất cả mọi thứ phải được công chứng và hợp pháp hóa)

– Giấy ủy quyền cho đại diện chi nhánh (bản dự thảo do luật sư địa phương soạn thảo – phải được công chứng và hợp pháp hoá)

– Nghị quyết của Hội đồng quản trị trụ sở chính của Việt Nam (dự thảo do luật sư địa phương soạn thảo)

– Bản sao hộ chiếu của các Giám đốc trụ sở chính ở Việt Nam, người đã ký quyết định của Hội đồng quản trị

– Bản sao hộ chiếu (nếu người nước ngoài) hoặc thẻ đăng ký quốc gia (nếu là quốc tịch Myanmar) của đại diện chi nhánh được chỉ định

– Địa chỉ của đại diện chi nhánh

– Địa chỉ văn phòng đại diện ở Myanmar

– Phạm vi kinh doanh của chi nhánh

– Hai bộ hồ sơ (do luật sư địa phương soạn thảo)

– Đóng thuế và lệ phí đăng ký: Khoảng 493 USD

Nếu công ty được thành lập bởi một cá nhân:

– Bản sao hộ chiếu của người này

– Địa chỉ của người này

Nếu công ty được thành lập bởi một công ty mẹ của Việt Nam:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và danh sách giám đốc của công ty mẹ ở Việt Nam và bản dịch tiếng Anh

– Nghị quyết của Hội đồng quản trị của công ty mẹ ở Việt Nam (do luật sư địa phương cung cấp)

– Bản sao hộ chiếu của các Giám đốc công ty mẹ ở Việt Nam, người đã ký quyết định của Hội đồng quản trị

Ngoài ra, các yêu cầu dưới đây:

– Bản sao hộ chiếu (nếu người nước ngoài) hoặc thẻ đăng ký quốc gia (nếu là quốc tịch Myanmar) của giám đốc công ty được chỉ định

– Địa chỉ của các giám đốc được chỉ định

– Ai trong số họ sẽ là giám đốc điều hành?

– Cổ đông thứ hai là ai?

– Tên dự kiến của công ty

– Địa chỉ công ty

– Phạm vi kinh doanh của công ty

– Thông tin về vốn. Đề nghị của chúng tôi cho một công ty dịch vụ:

– Vốn đầu tư ban đầu: 25.000 USD

– Vốn ủy quyền: 100.000 USD

– Giá trị danh nghĩa mỗi cổ phần: 10 USD

§ Hai bộ hồ sơ (do luật sư địa phương soạn thảo)

§ Đóng thuế và lệ phí đăng ký: Khoảng 530 USD

Trong bước đầu tiên, chúng tôi kiểm tra với Tổng cục Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp (“DICA”) tên của công ty và phạm vi kinh doanh của chi nhánh hoặc công ty được cho phép. Sau đó chúng tôi chuẩn bị hồ sơ và gửi đếnViệt Nam để ký kết bởi những người thích hợp.

Một khi chúng tôi có bưu kiện trở lại, chúng tôi gửi nó với DICA. DICA sau đó sẽ cấp thẻ đăng ký tạm thời trong vòng vài ngày. Với thẻ đăng ký tạm thời này, văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty phải mở một tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng hoạt động tại Myanmar. Điều này đòi hỏi sự có mặt của trưởng đại diện, đại diện chi nhánh hoặc ít nhất là một trong những giám đốc của công ty ở Myanmar vì các tài khoản ngân hàng không thể được mở bởi sự ủy nhiệm.

Nhà đầu tư sau đó phải chuyển ít nhất 25.000 Đô la Mỹ vào tài khoản ngân hàng này từ nước ngoài mà ngân hàng phát hành “chứng nhận vốn đầu tư”. Với giấy chứng nhận này, thẻ đăng ký tạm thời có thể được giao dịch cho thẻ đăng ký cuối cùng tại DICA. Việc này mất khoảng hai tuần.

1.3 Chi phí để thành lập một tổ chức ở Myanmar?

Các chi phí như sau:

Phí của chúng tôi (bao gồm 5% thuế thương mại) 2,625 USD
Thuế và lệ phí đăng ký (văn phòng đại diện hoặc chi nhánh) Khoảng 493 USD
Thuế và lệ phí đăng ký (công ty) Khoảng 530 USD
Cước chuyển phát nhanh để gửi hồ sơ và thẻ đăng ký tạm thời và cuối cùng đến Việt Nam Khoảng 150 USD
Tổng (Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh) Khoảng 3,268 USD
Tổng (Công ty) Khoảng 3,305 USD

Chúng tôi yêu cầu thanh toán thuế trước bạ và lệ phí đăng ký cũng như 50% phí của chúng tôi trước khi nộp đơn đăng ký với DICA. Phần còn lại là khi phát hành thẻ đăng ký cuối cùng.

Nhà đầu tư có thể sử dụng địa chỉ văn phòng của chúng tôi như địa chỉ đăng ký văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty của họ. Phí của chúng tôi cho dịch vụ này là 26,50 USD (bao gồm 5% thuế thương mại) mỗi tháng.

2. Luật Đầu tư và giấy phép

2.1 Có yêu cầu giấy phép nào ngoài việc đăng ký văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty với DICA?

đầu tư
đầu tư

Trong hầu hết các trường hợp, không cần giấy phép bổ sung.

Cần có giấy phép của Ủy ban Đầu tư Myanmar (“MIC”) nếu dự án đó là chiến lược cho Liên minh, tập trung nhiều vốn, có ảnh hưởng lớn về môi trường hoặc xã hội, sử dụng đất đai hoặc nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc được chính phủ quy định cần có giấy phép. Chi tiết được trình bày trong phần 3-11 của Quy chế Đầu tư (Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 35/2017 ngày 30 tháng 3 năm 2017).

Cần có sự chứng thực của MIC nếu đầu tư đòi hỏi phải sử dụng đất (ví dụ: nếu nhà đầu tư muốn thuê đất để xây dựng nhà máy trên đó). Hơn nữa, yêu cầu phải có sự chứng thực của MIC nếu nhà đầu tư muốn nộp đơn ưu đãi thuế.

Các nhà đầu tư đầu tư vào một khu kinh tế đặc biệt cần có sự chấp thuận của Ban quản lý khu kinh tế.

Nhà đầu tư muốn cung cấp dịch vụ viễn thông cần có giấy phép của Bộ Giao thông vận tải.

Quyền sở hữu một khách sạn hoặc nhà khách đòi hỏi phải có giấy phép của Bộ Khách sạn và Du lịch. Không yêu cầu giấy phép đối với các công ty quản lý khách sạn cho người khác.

Yêu cầu giấy phép quan trọng hơn nữa để sản xuất điện, bất cứ thứ gì có liên quan đến dầu khí, và hoạt động của cảng và sân bay.

Khi thành lập chi nhánh hoặc công ty ở Myanmar, luật sư địa phương sẽ kiểm tra cho nhà đầu tư xem phạm vi kinh doanh đề xuất của tổ chức có yêu cầu giấy phép ngoài việc đăng ký của tổ chức đó.

2.2 Tôi muốn thành lập công ty ở Myanmar để bán hàng. Tôi có thể làm được điều này?

Không có sự cấm đoán rõ ràng trong luật, nhưng người nước ngoài bị hạn chế tham gia vào “thương mại” trong thực tế.

Khi thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty, nhà đầu tư nước ngoài phải ký một cam kết không tham gia vào thương mại. Thương mại, trong bối cảnh này, được hiểu là bao gồm bán buôn và bán lẻ. Hơn nữa, phạm vi kinh doanh của một chi nhánh hoặc công ty không được có bất kỳ tham chiếu nào đến các hoạt động kinh doanh vì mặt khác DICA sẽ không đăng ký tổ chức đó.

Điều đó nói rằng, DICA không tích cực theo dõi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các hoạt động kinh doanh.

Việc nhập khẩu hàng hoá đòi hỏi phải đăng ký nhà nhập khẩu với Bộ Thương mại. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được nhận đăng ký trong những trường hợp đặc biệt:

 • Nhà đầu tư nước ngoài hoạt động, ví dụ, một nhà máy có thể đăng ký để nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng và nguyên liệu thô.
 • Người nước ngoài có thể liên doanh với người dân địa phương để nhập khẩu xe ô tô mới, vật liệu xây dựng, phân bón, hạt giống, thuốc trừ sâu hoặc thiết bị bệnh viện để bán lại.
 • Các nhà đầu tư nước ngoài tại Thilawa SEZ có thể thành lập các công ty nhập khẩu và kinh doanh với điều kiện nhất định, nhưng yêu cầu về vốn là tương đối cao.
 • Với sự chấp thuận của Bộ Năng lượng và Ủy ban Đầu tư Myanmar, người nước ngoài có thể nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu.

Các quan chức của Bộ Thương mại đã công bố những sự kiện khác nhau do các phòng thương mại và công nghiệp nước ngoài tổ chức mà sẽ sớm được tự do hoá. Trong hầu hết các trường hợp, tuy nhiên, người nước ngoài vẫn không thể thành lập được các công ty kinh doanh. Những gì họ có thể làm thay thế như sau:

 • Tìm đại lý địa phương để nhập khẩu hàng hoá.
 • Thành lập một công ty với phạm vi kinh doanh “dịch vụ quản lý” (phạm vi kinh doanh có thể yêu cầu tinh chỉnh với DICA).
 • Sau đó, công ty quản lý hỗ trợ đại lý địa phương với việc bán lại hàng hóa với một khoản phí. Thông qua khoản phí này, công ty quản lý thu một số lợi nhuận mà các đại lý địa phương đang làm từ bán lại của hàng hoá. Công ty quản lý có thể thu lợi nhuận được từ đại lý địa phương cho nhà đầu tư nước ngoài như một cổ tức.

2.3 Tôi đang cung cấp dịch vụ và phải nhập khẩu hàng hoá để cung cấp dịch vụ của tôi. Tôi có thể làm được điều này?

Như đã đề cập ở trên, các chi nhánh của các công ty nước ngoài và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường không thể đăng ký với tư cách là một nhà nhập khẩu với Bộ Thương mại và do đó không thể nhập khẩu được. Trước đây, một số nhà cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài đã có giấy phép của Ủy ban Đầu tư Myanmar (gọi tắt là “giấy phép MIC”) họ có thể đăng ký làm nhà nhập khẩu và nhập khẩu hàng hóa cần thiết để cung cấp dịch vụ của mình.

Cách thức xử lý hiện nay theo Luật Đầu tư của Myanmar chưa được biết. Theo Quy chế đầu tư mới, các nhà đầu tư nước ngoài có chi nhánh hoặc công ty ở Myanmar có thể đăng ký chi nhánh hoặc công ty của mình với Bộ Thương mại với tư cách là nhà nhập khẩu và nhập khẩu hàng hóa cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được thử nghiệm vì Bộ Thương mại vẫn phải đưa ra các hướng dẫn nội bộ.

2.4 Có các hạn chế tiếp cận thị trường khác không?

Có; Chúng được đưa ra trong Thông báo của Ủy ban Đầu tư Myanmar số 15/2017 ngày 10 tháng 4 năm 2017. Hoạt động kinh doanh bị cấm đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài như nhau, hoạt động kinh doanh chỉ bị cấm các nhà đầu tư nước ngoài, một số khác thì yêu cầu đối tác liên doanh ở địa phương và một số khác yêu cầu có sự chấp thuận của Bộ có liên quan.

Ngoài ra, một số Bộ có thể có những hạn chế không chính thức.

Khi thành lập chi nhánh hoặc một công ty ở Myanmar, luật sư địa phương sẽ kiểm tra cho nhà đầu tư xem phạm vi kinh doanh được đề xuất của tổ chức có được phép hay không.

3. Thu hồi lợi nhuận và kiểm soát ngoại hối

3.1 Có thể thu hồi lợi nhuận không?

Có, điều này là có thể, nếu lợi nhuận từ một khoản đầu tư hợp pháp. Đầu tư hợp pháp nghĩa là nhà đầu tư đã thành lập công ty, chi nhánh và tiến hành kinh doanh. Các nhà đầu tư trong cơ cấu đề cử có thể gặp khó khăn khi thu hồi lợi nhuận.

Có thể đổi kyats sang ngoại tệ để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Đôi khi, những lo ngại được nói rằng không thể chuyển đổi được một lượng lớn, nhưng những lo ngại này dường như không thể hiện ra cho đến nay.

3.2 Có cơ chế kiểm soát ngoại hối ở Myanmar không?

Có. Các quy định này được quy định trong Luật Quản lý Ngoại hối năm 2012, Quy chế Quản lý Ngoại hối (Thông báo Ngân hàng Trung ương số 7/2014 ngày 30 tháng 9 năm 2014) và một số Chỉ thị của Ngân hàng Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị số 16/2015 ngày 27 tháng 5 năm 2015. Tóm lại, áp dụng các hạn chế sau đây:

 • Ngân hàng chuyển ngoại tệ trong nước và về nước từ nước ngoài không bị hạn chế.
 • Ngân hàng chuyển ngoại tệ ra nước ngoài bị hạn chế; chi tiết cần phải được yêu cầu với ngân hàng trước khi cố gắng thực hiện chuyển.
 • Có giới hạn đối với việc rút tiền mặt bằng ngoại tệ từ tài khoản ngân hàng: Tối đa 5.000 USD cho mỗi lần rút tiền và tối đa 10.000 USD / tuần.
 • Không có giới hạn về việc rút tiền mặt từ tài khoản ngoại tệ nếu khách hàng đồng ý với ngân hàng chuyển đổi số tiền đó thành kyats Myanmar.
 • Người cư trú có thể nhận tiền mặt lên đến 10.000 USD. Nếu số tiền không được sử dụng trong vòng sáu tháng, nó phải được gửi vào tài khoản ngân hàng.
 • Cửa hàng có thể quảng cáo giá của họ bằng ngoại tệ là một vùng xám.

3.3 Chúng tôi có cơ chế kiểm soát ngoại hối ở Việt Nam. Làm thế nào tôi có thể lấy tiền ra khỏi đất nước để đầu tư vào Myanmar?

Theo chúng tôi hiểu các nhà đầu tư Việt Nam cần có giấy chứng nhận đầu tư từ các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi có thể xuất tiền ra nước ngoài. Chúng tôi khuyến khích khách hàng Việt Nam tuân thủ yêu cầu này.

Điều đó nói rằng, chúng tôi có thể nêu ra những điều sau đây từ quan điểm của Myanmar:

 • Khi thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty, nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển ít nhất 25.000 USD vào tài khoản ngân hàng Myanmar của tổ chức. Không cần phải có tiền từ thẩm quyền của nhà đầu tư hoặc tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư. Chỉ cần nếu biểu mẫu chuyển nhượng rõ ràng là khoản tiền đó là khoản góp vốn cho văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty.
 • Nếu nhà đầu tư nước ngoài có tiền mặt ở Myanmar và muốn sử dụng tiền mặt này để thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty, mọi thứ phức tạp hơn một chút.

Trước hết, nhà đầu tư phải tìm một ngân hàng chấp nhận tiền mặt. Điều này có thể rất khó khăn vì (i) các ngân hàng chỉ chấp nhận các hóa đơn USD nguyên vẹn, và (ii) Myanmar đang ở trong một số danh sách theo dõi rửa tiền quốc tế và muốn thoát khỏi chúng.

Hơn nữa, ngân hàng sẽ không cấp “giấy chứng nhận vốn đầu tư”, chỉ cần một bản sao kê ngân hàng cho biết số tiền ký quỹ. Với bảng sao kê ngân hàng này, nhà đầu tư nước ngoài có thể lấy được thẻ đăng ký cuối cùng từ DICA. Tuy nhiên, DICA sẽ không cấp “Giấy chứng nhận đăng ký tài liệu” đối với số vốn đã thanh toán. Đây không phải làvấn đề thường gặp nhưng có thể trở thành một trong những trường hợp nhất định, ví dụ: nếu lợi nhuận được thu hồi.

4. Tài chính

4.1 Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể vay vốn ngân hàng không?

Các ngân hàng địa phương được yêu cầu theo chính sách của Ngân hàng Trung ương chỉ cho vay các khoản vay có bảo đảm mà trong hầu hết các trường hợp là hình thức thế chấp bất động sản. Vì các chi nhánh của các công ty nước ngoài và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thể sở hữu đất nên các khoản vay từ các ngân hàng trong nước do đó thường không phải là lựa chọn. Nếu đầu tư dưới hình thức liên doanh thì có thể vay được từ một ngân hàng địa phương nếu đối tác liên doanh ở địa phương đưa đất của mình làm bảo đảm.

Hiện có 13 chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Myanmar với giấy phép hạn chế trong nước. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể vay vốn từ các chi nhánh này; yêu cầu bảo đảm sẽ phải được thảo luận riêng.

Các khoản vay qua biên giới được phép nếu được chấp thuận trước bởi Ngân hàng Trung ương Myanmar. Vẫn còn một chút thách thức khi đặt một gói bảo đảm chấp nhận được cho các nhà cho vay nước ngoài (vì lý do này, các khoản cho vay qua biên giới cũng thường được đảm bảo quốc tế ngoài việc tăng cường bảo đảm trong nước), nhưng hiện nay có rất nhiều ví dụ về các nhà cho vay nước ngoài có dự án tài trợ tại Myanmar.

Các khoản vay của các cổ đông do một công ty mẹ hoặc nhóm công ty nước ngoài cung cấp phải được Ngân hàng Trung ương chấp thuận trước. Nếu không, công ty con không thể trả lãi hoặc trả lại khoản vay vì các ngân hàng ở Myanmar sẽ từ chối tiến hành chuyển tiền.

4.2 Những loại bảo đảm trong nước có sẵn cho các nhà cho vay nước ngoài?

Vẫn còn một chút thách thức khi đặt một gói bảo đảm đáp ứng được các khoản cho vay nước ngoài, nhưng bây giờ có rất nhiều ưu tiên khi đạt được điều này. Tuy nhiên, vẫn không có kinh nghiệm thực tế với việc thực thi bảo đảm được thực hiện bởi các nhà cho vay nước ngoài.

Dưới đây là các loại hình bảo đảm thông dụng nhất ở Myanmar:

 • Thế chấp bất động sản (yêu cầu một đại lý bảo đảm địa phương)
 • Cầm cố động sản (thường không phù hợp vì bên cho vay phải nắm giữ đồ cầm cố)
 • Bảo lãnh
 • Giấy ủy quyền không hủy ngang để bán tài sản của người mượn trong trường hợp người mượn không trả được nợ (bảo đảm cao, nhưng chưa biết liệu nó đã được sử dụng cho khoản vay qua biên giới hay không, người mượn thường miễn cưỡng đưa ra một ủy quyền không huỷ ngang)
 • Tài khoản ngân hàng dự án (ngân hàng địa phương đóng vai trò như đại lý bảo đảm và là kênh thu lợi nhuận từ dự án cho người cho vay nước ngoài qua tài khoản ngân hàng này)
 • Cầm cố cổ phiếu
 • Phí linh động trên các khoản phải thu và / hoặc hàng tồn kho (vấn đề: luật pháp yêu cầu đăng ký, nhưng Tổng cục Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp – DICA dường như không cấp giấy đăng ký);
 • Phí cố định trên máy (cùng có một vấn đề như phí linh động)
 • Chuyển nhượng quyền
 • Chuyển nhượng giấy phép (chỉ có thể trong các trường hợp ngoại lệ – ví dụ giấy phép liên quan đến viễn thông, mục 23 (c) Quy tắc cấp phép – vì giấy phép thường không thể chuyển nhượng được)

Để có thể tiếp tục dự án nếu khách hàng vay quản lý kém, bên cho vay nước ngoài thường quan tâm đến các quyền tiếp tục, tức là một điều khoản trong, ví dụ, một hợp đồng cho thuê cho phép người cho vay chuyển sang vị trí của bên thuê. Tuy nhiên, không rõ liệu các điều khoản này có thể được thương lượng thành công ở Myanmar hay không.

4.3 Liệu có thể có được bảo lãnh chính phủ?

Bảo lãnh Chính phủ có sẵn cho chi phí xây dựng (Bộ Điện và Năng lượng sẽ cấp bảo lãnh cho công ty xây dựng về chi phí xây dựng của đường dây điện), nhưng (có thể) là không cho vay. Bảo lãnh chính phủ hợp lệ đòi hỏi dự án phải được Nội các thông qua và đang được chi trả từ ngân sách của Liên minh được Quốc hội thông qua.

4.4 Cho vay có được phép chuyển đổi không?

Người nước ngoài muốn đầu tư vào một khu vực hạn chế đôi khi phải tìm hiểu các kế hoạch mà theo đó nhà đầu tư nước ngoài (bên cho vay) cho vay một khoản vay chuyển đổi cho một công ty 100% vốn của Myanmar (người mượn). Ý tưởng là, một khi hạn chế được dỡ bỏ, người mượn trả lại khoản vay không bằng tiền mặt, nhưng với cổ phần của người mượn. Thông qua phương pháp này, nhà đầu tư nước ngoài hy vọng có thể đầu tư vào một khu vực hạn chế ngay từ bây giờ mặc dù các hạn chế có thể, hoặc không thể, chỉ được dỡ bỏ trong tương lai.

Các khoản vay chuyển đổi như vậy không bị cấm. Tuy nhiên, các khoản vay qua biên giới yêu cầu phải được Ngân hàng Trung ương chấp thuận và chúng tôi không nhận được bất kỳ trường hợp nào trong đó Ngân hàng Trung ương sẽ chấp thuận cho vay chuyển đổi.

5. Sở hữu trí tuệ

Ở Myanmar có được bảo hộ sở hữu trí tuệ không?

Hiện nay, Myanmar chưa có luật về sở hữu trí tuệ, nhưng có thể bảo vệ một số loại hình sở hữu trí tuệ.

Nhãn hiệu, bằng sáng chế và thiết kế có thể được đăng ký với Văn phòng đăng ký thông qua một “tuyên bố về quyền sở hữu” mà thường là sau khi ban hành một thông báo cảnh báo trên báo chí. Việc đăng ký là bằng chứng cơ bản cho người sở hữu trí tuệ, nhưng đối thủ vẫn có thể sử dụng trước đó và thắng trong trường hợp này.

Luật Cạnh tranh Myanmar quy định nó là một tội ăn cắp bí mật kinh doanh.

Bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm nước ngoài hiện không có. Tuy nhiên, các video bị cấm có thể bị tịch thu theo mục 32 (b) Luật Truyền hình và Video 1996 (“Phân phối video không có dán nhãn kiểm duyệt”).

Nạn nhân của một hành vi xâm phạm bước đầu tiên thường liên hệ với người vi phạm thông qua luật sư và yêu cầu chấm dứt vi phạm. Nếu không có sự tuân thủ tự nguyện, chủ sở hữu một quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ có thể nộp đơn xin lệnh tạm thời hoặc vĩnh viễn, yêu cầu bồi thường thiệt hại, và / hoặc buộc tội hình sự.

6. Luật Đất đai

6.1 Có sổ đăng ký đất đai không?

Có. Hầu hết đất được đăng ký tại Phòng hồ sơ đất đai thị trấn trực thuộc Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thuỷ lợi.

Sổ đăng ký có thể không chính xác vì các giao dịch có thể không được đăng ký vì nhiều lý do, đặc biệt là lý do về thuế. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với đất đai được sử dụng để đầu tư nước ngoài là được đăng ký đúng cách vì không thể có được giấy phép hoặc chứng thực từ Ủy ban Đầu tư Myanmar. Tính xác thực của các tài liệu đất đai có thể được kiểm tra tại Phòng hồ sơ đất đai.

6.2 Người nước ngoài có thể sở hữu bất động sản không?

Không; Điều này bị cấm bởi Luật hạn chế chuyển nhượng bất động sản năm 1987. Luật này cho phép người nước ngoài (bao gồm bất kỳ công ty nào ở Myanmar với một cổ đông nước ngoài hoặc nhiều hơn một cổ đông nước ngoài) thuê bất động sản trong thời gian lên đến một năm và cấm bất kỳ sự quan tâm nào khác đối với bất động sản trừ khi có sự thừa nhận của Bộ có liên quan.

Người nước ngoài đầu tư với giấy phép hoặc chứng thực từ Ủy ban Đầu tư Myanmar có thể cho thuê đất trong thời gian tối đa là 50 năm và gia hạn hợp đồng thuê đất hai lần trong thời gian tối đa là mười năm mỗi lần.

Các nhà phát triển và nhà đầu tư nước ngoài trong Đặc khu kinh tế có thể thuê đất đến 50 năm và gia hạn một lần trong thời gian tối đa là 25 năm.

Một đối tác liên doanh ở địa phương có thể đóng góp phần đất của mình cho công ty liên doanh chỉ dưới hình thức thuê. Công ty liên doanh trong trường hợp này không trả tiền thuê bằng tiền mặt, nhưng bằng hiện vật bằng cách phát hành cổ phiếu cho đối tác liên doanh tại địa phương. Mảnh đất này vẫn là tài sản của đối tác liên doanh.

Luật Chung cư năm 2016 cho phép người nước ngoài mua lại (sở hữu) 40% căn hộ trong nhà chung cư. Tuy nhiên, đến ngày nay, không có công trình nào được chuyển thành chung cư theo luật này.

6.3 Người Myanmar có thể sở hữu bất động sản không?

Có rất ít trường hợp được quyền sở hữu đất đai ở Yangon.

Công dân Myanmar có thể được cấp đất tại các thị trấn và làng mạc. Đây là cách cho thuê cơ bản 30, 60 hoặc 90 năm với các khoản thanh toán thuê hàng quý (số tiền danh nghĩa) cho chính phủ. Để gia hạn điều khoản này yêu cầu phải có đơn, nhưng sau đó được thực hiện hầu như tự động. Người được cấp đất có thể bán hoặc định đoạt đất, thế chấp và chuyển giao cho người thừa kế. Cấp đất cũng tương tự như quyền sở hữu đất đai.

Nông dân có được đất đai của họ từ chính phủ thông qua những gì là cách cho thuê cơ bản không hạn chế điều khoản. Họ có thể bán hoặc định đoạt đất, thế chấp và chuyển giao cho người thừa kế của họ. Đất nông nghiệp chỉ có thể được sử dụng cho các loại hình hoạt động nông nghiệp được phép trong “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp” (mẫu 7). Nếu đất được sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp, phải có sự cho phép trước của Uỷ ban Quản lý đất nông nghiệp Khu Vực, Ủy ban Quản lý đất nông nghiệp Quốc gia hoặc Uỷ ban Quản lý đất ông nghiệp Trung ương.

Có nhiều loại đất khác, nhưng nó nằm ngoài phạm vi của tài liệu này để đi sâu vào chi tiết hơn.

Công dân Myanmar có thể sở hữu căn hộ. Luật Chung cư năm 2016 quy định về một proper strata title registration system for condominiums hệ thống đăng ký tên miền đúng cho các căn hộ được thiết lập theo luật này (chưa có); đối với các công trình khác, không có strata title registration system.

6.4 Điều gì nên xem xét trong thẩm định đất đai?

Thẩm định về đất đai cần làm rõ các vấn đề sau:

 • Xác minh quyền sở hữu
 • Có phải mảnh đất thu được trong vụ chiếm đoạt đất?
 • Có thể sử dụng đất hợp pháp cho dự án không?
 • Trường hợp đất của chính phủ: các phòng ban tương ứng có quyền thuê đất cho dự án không?

6.5 Hợp đồng thuê có cần phải đăng ký không?

Hợp đồng thuê có thời hạn trên một năm phải được đăng ký với Văn phòng đăng ký văn bằng, trừ trường hợp bên cho thuê là chính phủ; nếu không, chúng đều vô hiệu. Đăng ký phải được thực hiện trong vòng bốn tháng (kéo dài đến tám tháng có thể phải trả một khoản phạt) sau khi ký hợp đồng thuê; lệ phí đăng ký là 0,2% tiền thuê hàng năm. Thật không may, cán bộ đăng ký đôi khi từ chối, vì nhiều lý do, việc đăng ký hợp đồng thuê nếu bên thuê là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ngay cả khi có giấy phép của Ủy ban Đầu tư Myanmar.

7. Luật Lao động và nhập cư

7.1 Có những hạn chế về việc làm đối với người nước ngoài không?

Người nước ngoài không thể được thuê cho những công việc mà không yêu cầu kỹ năng. Luật Đầu tư nước ngoài trước đây đòi hỏi một tỷ lệ phần trăm nhất định các công việc đòi hỏi kỹ năng đã được lấp đầy bởi người dân Myanmar, nhưng hạn chế này đã được bãi bỏ ngoài các khu đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, các nhà đầu tư được khuyến khích tuyển dụng các công dân Myanmar.

Một trường hợp ngoại lệ được áp dụng tại các đặc khu kinh tế: Theo mục 75 Luật Đặc khu kinh tế, trong hai năm đầu tiên, thứ hai và thứ ba hoạt động, 25%, 50% và 75% công việc đòi hỏi kỹ năng phải được lấp đầy bởi công dân Myanmar.

7.2 Người lao động nước ngoài có cần giấy phép lao động không?

Hiện tại, thì không. Dự thảo luật đã đưa ra một hệ thống giấy phép lao động toàn diện gần đây đã bị quốc hội bác bỏ.

7.3 Những thủ tục nào mà các công ty nước ngoài phải tuân thủ nếu họ tuyển dụng người nước ngoài?

Hầu hết người lao động nước ngoài ở Myanmar đang làm trên cơ sở thị thực kinh doanh do văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty đăng ký tại Myanmar. Một thị thực kinh doanh một lần cho phép chủ sở hữu của nó ở lại Myanmar trong 70 ngày.

Người lao động đi lại nhiều lần cũng có thể nộp đơn xin thị thực nhập cảnh nhiều lần cho phép ở lại ba, sáu hoặc mười hai tháng.

(Cần lưu ý trong bối cảnh này là một số công ty bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng lao động nước ngoài trên các công trình xây dựng của họ đã nêu trong đơn xin cấp thị thực của mình rằng họ là “giáo viên tiếng Anh”, “kỹ sư” hoặc có trình độ cao. Đây không phải là một ý tưởng hay và chính quyền đang phải giải quyết vấn đề này.)

Kể từ khi đưa ra “thị thực lao động” vào tháng 12 năm 2016, thị thực kinh doanh không phải là loại thị thực chính xác cho nhân viên nước ngoài nữa, nhưng chúng tôi hiểu rằng hầu hết lao động nước ngoài vẫn xin thị thực kinh doanh.

Người nước ngoài lưu trú hoặc chỗ ở do công ty cung cấp phải báo cáo về sự xuất hiện của họ (hoặc đảm bảo rằng chủ nhà báo cáo về sự xuất hiện của họ) tới Cục Quản lý phường và Phòng đăng ký nhập cư thị trấn và quốc gia.

Người nước ngoài muốn ở lại Myanmar trong hơn 90 ngày liên tục phải nộp đơn xin giấy phép lưu trú, thẻ đăng ký người nước ngoài và thị thực tái nhập cảnh đặc biệt.

Theo Quy chế Đầu tư Myanmar mới, các nhà đầu tư ngoài các đặc khu kinh tế phải được Ủy ban Đầu tư Myanmar chấp thuận trước khi thuê người nước ngoài. Các từ ngữ của Quy chế cho thấy rằng kể cả khi nhà đầu tư đã có được giấy phép MIC hoặc chứng thực, nhưng vẫn còn phải xem cách thực hiện quy chế này như thế nào.

Các nhà đầu tư trong đặc khu kinh tế Thilawa phải nộp danh sách người lao động và hợp đồng lao động tiêu chuẩn của họ cho Ban Quản lý SEZ hàng tháng. Hơn nữa, họ phải đăng ký người lao động nước ngoài (và địa phương) của họ tại Trung tâm Dịch vụ Một cửa.

7.4 Có các thủ tục liên quan đến hợp đồng lao động không?

Có, nhưng trong nhiều trường hợp, không thể thực hiện theo tất cả chúng.

Theo Luật Việc làm và Phát triển Kỹ năng năm 2013, người sử dụng lao động và người lao động phải ký một hợp đồng lao động trong vòng một tháng sau khi bắt đầu việc làm. Người sử dụng lao động phải nộp ba bản sao hợp đồng cho Văn phòng Lao động Thị trấn để được phê duyệt. Nhân viên quản lý lao động được yêu cầu đóng dấu và trả lại hai bản sao cho người sử dụng lao động và người lao động.

Vấn đề là Thông báo số 1/2015 về Bộ Lao động, Việc làm và An sinh Xã hội đã yêu cầu tất cả người sử dụng lao động – không phân biệt ngành nghề, loại công việc và mức lương của nhân viên – sử dụng mẫu hợp đồng lao động của Bộ và Văn phòng Lao động Thị trấn không chấp thuận bất kỳ hợp đồng nào không phải là bản chính xác của mẫu này.

Mẫu được làm cho công nhân nhà máy và không thích hợp cho nhiều loại công việc. Thông thường, người lao động (đặc biệt là người lao động nước ngoài) từ chối ký vào bản mẫu vì nó không phản ánh đầy đủ những gì họ đã đàm phán về lợi ích.

Hiện nay, Quy chế Lao động và Phát triển kỹ năng mới và mẫu hợp đồng lao động mới đang được soạn thảo, và có thể sẽ không cần thiết phải trông cậy vào các biện pháp giải quyết trong tương lai nữa. Tuy nhiên, hiện tại, tình hình đang được giải quyết như sau:

 • Các chủ sở hữu nhà máy được khuyến cáo sử dụng mẫu.
 • Một số Văn phòng Lao động Thị trấn cho phép các bên đính kèm phụ lục vào mẫu mà họ có thể khai báo những gì họ đã đàm phán.
 • Một số công ty không sử dụng mẫu và nêu trong hợp đồng lao động của họ rằng đó là “mong muốn của nhân viên” để có một hợp đồng riêng.
 • Người nước ngoài có thể làm việc tại trụ sở nước ngoài và chuyển sang công ty con của Myanmar. Hợp đồng lao động trong trường hợp này được quản lý bởi luật nước ngoài và không phải tuân theo các yêu cầu của Myanmar.

7.5 Các bên có thể thỏa thuận về thời gian thử việc không?

Có. Trên thực tế, người lao động được chỉ định thời gian thử việc trong ba tháng đầu tiên trong suốt thời gian đó nhận 70% mức lương cơ bản.

7.6 Có mức lương tối thiểu không?

Có, mức lương tối thiểu là 3.600 Ks/ ngày tại các cơ sở có trên 15 công nhân, không phân biệt khu vực, khu vực và công việc. Trong giai đoạn đào tạo trước khi làm việc, chỉ có 50% và trong giai đoạn thử việc, chỉ có 70% mức lương tối thiểu phải trả.

7.7 Có các quy định về sa thải không?

Có, mặc dù chúng không quy định trong luật nhưng đã được phát triển trong thực tế và được tóm tắt một phần trong bản hợp đồng lao động do Bộ Lao động, Việc làm và An sinh Xã hội ban hành.

Hợp đồng lao động ở Myanmar thường có thời hạn (trong nhiều vùng lãnh thổ sẽ khó khăn cho một bên hủy bỏ trước khi kết thúc kỳ hạn), tuy nhiên trong thực tế, một bên có thể hủy bỏ hợp đồng mà không có bất kỳ lý do đặc biệt. Người lao động phải thông báo trước một tháng. Người sử dụng lao động phải (i) thông báo một tháng hoặc trả lương một tháng thay thế, và (ii) thực hiện thanh toán thôi việc, số tiền phụ thuộc vào thời gian của dịch vụ.

Người sử dụng lao động không phải thông báo và trả trợ cấp thôi việc nếu người lao động bị chấm dứt vì hành vi sai trái (trong các trường hợp nghiêm trọng, nếu không sau ba lần cảnh báo).

7.8 Có hệ thống an sinh xã hội không?

Có, người sử dụng lao động có hơn năm nhân viên có nghĩa vụ phải đăng ký với Ban An Sinh Xã Hội. Đóng góp của người sử dụng lao động là 3% và phần đóng góp của người lao động là 2% của tiền lương hàng tháng. Đóng góp của người sử dụng lao động hiện tại được giới hạn ở 9.000 Ks mỗi nhân viên/tháng và phần đóng góp của người lao động là 6.000 Ks mỗi tháng.

7.9 Các quy chế về giờ làm việc, giờ làm thêm và ngày nghỉ lễ như thế nào?

Các quy chế này được phổ biến trên nhiều luật và khác nhau về chi tiết tùy thuộc vào ngành.

Giờ làm việc thường xuyên trong nhà máy là 8 giờ / ngày và 44 giờ / tuần (48 giờ nếu vì lý do kỹ thuật, “việc liên tục” là bắt buộc). Nếu người lao động đồng ý, có thể làm thêm giờ nếu giờ làm việc trong tuần không vượt quá 60 giờ; Tiền lương làm thêm giờ gấp đôi lương cơ bản. Chính sách làm thêm giờ đòi hỏi phải có sự chấp thuận của Phòng thanh tra nhà máy và luật lao động.

Giờ làm việc thông thường trong “cửa hàng hoặc cơ sở” (ví dụ: văn phòng, khách sạn) là 8 giờ / ngày và 48 giờ / tuần trừ khi các bên có thoả thuận khác. Nếu người lao động đồng ý, có thể làm thêm giờ nếu giờ làm việc trong tuần không vượt quá 60 giờ (64 giờ trong “trường hợp đặc biệt”); Tiền lương làm thêm giờ không được quy định trong luật.

Ngoài một ngày nghỉ mỗi tuần (thường là chủ nhật), người lao động thường được hưởng (có lương) 10 ngày nghỉ phép, 6 ngày nghỉ đột xuất, nghỉ thai sản 14 tuần (đối với mẹ, đối với người cha được quy định tại Luật An sinh xã hội năm 2012: 15 ngày nghỉ phép của người cha), 30 ngày nghỉ y tế và (năm 2017) 24 ngày nghỉ lễ.

8. Thuế

(Chúng tôi có một tài liệu riêng về thuế. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến việc nhận nó.)

8.1 Những khoản thuế nào được áp dụng đối với đầu tư và thuế suất là như thế nào?

(a) Thuế thu nhập doanh nghiệp: Được áp dụng trên thu nhập được thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty, chi nhánh; thuế suất là 25%.

(b) Thuế thương mại: Thuế tương tự với thuế GTGT được áp dụng với: (i) doanh thu trong trường hợp bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ, và (ii) chi phí đất đai trong trường hợp nhập khẩu hàng hoá. Thuế suất (phần lớn trong các trường hợp) là 5%.

(c) Thuế hàng hoá đặc biệt: Được áp dụng cho sản xuất, sản xuất và sau đó bán, nhập khẩu và xuất khẩu một số “hàng hoá đặc biệt”. Cơ sở tính thuế là (nói chung) giá thị trường; thuế suất khác nhau tùy thuộc vào hàng hoá.

(d) Thuế thu nhập cá nhân: áp dụng đối với tiền lương của người lao động. Cũng như các cơ quan tài phán khác, Myanmar yêu cầu người sử dụng lao động khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương trả cho người lao động và phải trả số tiền khấu trừ cho cơ quan thuế. Các mức thuế suất đang tiến triển và dao động từ 0% đến 25%.

(e) Thuế tem: Áp dụng đối với bất kỳ dụng cụ nào được liệt kê trong Phụ lục 1 của Đạo luật Tem năm 1898. Số tiền thuế là cố định hoặc được mô tả bằng tỷ lệ phần trăm của giá trị của hợp đồng. Thuế tem đặt ra nhiều vấn đề gây phiền hà vì việc phân loại văn kiện của cơ quan thuế có thể là sáng tạo.

8.2 Có ưu đãi về thuế không?

Có. Chúng phụ thuộc vào việc khoản đầu tư được thực hiện bên ngoài hay bên trong đặc khu kinh tế.

(a) Ưu đãi thuế đối với các khoản đầu tư ngoài đặc khu kinh tế

Ưu đãi về thuế ngoài đặc khu kinh tế được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư Myanmar (Luật số 40/2016 ngày 18 tháng 10 năm 2016).

Các nhà đầu tư trong “khu vực được xúc tiến” quy định tại Thông báo của Ủy ban Đầu tư Myanmar số 13/2017 ngày 1 tháng 4 năm 2017 có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời gian miễn thuế có thể là ba, năm, bảy năm, tuỳ thuộc vào thị trấn (phát triển, vừa phát triển, chưa phát triển) mà đề xuất đầu tư (thị trấn được quy định tại Thông báo của Ủy ban Đầu tư Myanmar số 10/2017 ngày Ngày 22 tháng 2 năm 2017).

Các ưu đãi thuế quan quan trọng khác bao gồm:

 • Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, vật liệu xây dựng, … trong quá trình thi công hoặc mở rộng; Và cho các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu
 • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lợi nhuận được tái đầu tư trong vòng một năm
 • Khấu hao nhanh
 • Khấu trừ chi phí R & D

(b) Ưu đãi thuế đối với các khoản đầu tư trong đặc khu kinh tế

Trong đặc khu kinh tế (SEZ), ban quản lý có thể phân ranh giới “khu vực được miễn thuế” và “khu xúc tiến”. Các doanh nghiệp thuộc khu vực được miễn thuế phải sản xuất chủ yếu để xuất khẩu, trong khi sản phẩm được sản xuất trong khu vực xúc tiến chủ yếu phải sản xuất với phạm vi địa phương và trực tiếp vận chuyển và bán cho doanh nghiệp trong khu vực được miễn thuế.

Các khu vực được miễn thuế sẽ được coi như là một vị trí bên ngoài đất nước. Nhà đầu tư ở khu vực được miễn thuế không phải nộp thuế nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, nguyên liệu, máy móc và các hàng hoá khác dùng để xây dựng nhà máy hoặc quy trình sản xuất. Thông thường, một nhà nhập khẩu phải nộp thuế thương mại 5% ngoài thuế nhập khẩu, mặc dù Luật SEZ không nêu rõ liệu thuế này có được miễn ở khu vực được miễn thuế hay không.

Tuy nhiên, nhà đầu tư ở khu vực được miễn thuế không phải nộp thuế thu nhập trong bảy năm đầu hoạt động và chỉ phải nộp 50% thuế thu nhập trong 5 năm tiếp theo. Nếu trong năm năm tiếp theo, lợi nhuận sẽ được tái đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn, thuế suất thuế thu nhập đối với lợi nhuận thu được từ tái đầu tư đó cũng sẽ giảm 50%.

Nhà phát triển của đặc khu kinh tế và các nhà đầu tư trong khu vực xúc tiến được hưởng các ưu đãi thuế thu nhập như nhau, ngoại trừ thời gian miễn thuế (miễn thuế thu nhập hoàn toàn) không phải 7 mà là 8 năm đối với nhà phát triển và 5 năm đối với trường hợp nhà đầu tư trong khu vực xúc tiến.

Nhà phát triển và tất cả các nhà đầu tư trong SEZ có thể chuyển lỗ trong vòng 5 năm. Bên ngoài đặc khu kinh tế, thời gian chuyển đổi là ba năm.

Trên đây là toàn bộ nội dung cơ bản về hoạt động đầu tư tại Myanmar, nếu có vướng mắc nào vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn miễn phí.

Bài viết tham khảo: Tư vấn giấy phép đầu tư nước ngoài

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Điên thoại: 04 6680 6683 / 04 6281 7230 Fax: 04.6680.6683

Hotline: 0982. 976.486

Email: luatthanhdo@gmail.com / admin@luatthanhdo.com

Website: https://luatthanhdo.com/

https://luatthanhdo.com.vn/

Xin chân thành cảm ơn và mong muốn hợp tác dài lâu cùng Quý khách.

Kính chúc Quý khách ngày càng phát triển!

Trân trọng

5/5 - (1 bình chọn)