Hoạt động kinh doanh tư vấn du học không chỉ được các nhà đầu tư trong nước mà cả các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Tuy nhiên, không phải cá nhân, tổ chức nào cũng nắm vững các quy định và trình tự thủ tục để thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài. Với bề dày kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp nói chung và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp nói riêng, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết “Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật giáo dục năm 2019;

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

– Thông tư số 10/2014/TT-BGD ĐT ngày 11/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài
Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

2.1. Điều kiện về tư cách pháp lý

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và có ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì được thành lập trung tâm tư vấn du học;

Căn cứ theo quy định này, hiện nay người nước ngoài hoặc các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam nhằm kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải thành lập doanh nghiệp và xin cấp giấy phép đầu tư thì mới có thể hoạt động kinh doanh.

2.2. Điều kiện về nhân sự thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài

2.2.1. Điều kiện về Giám đốc trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài

Hiện nay, pháp luật hiện hành không quy định điều kiện của giám đốc trung tâm tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài (trình độ, bằng cấp hay kinh nghiệm). Tuy nhiên, do giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý và điều hành bộ máy trung tâm tư vấn du học nên để nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, giám đốc trung tâm nên là người có trình độ chuyên môn phù hợp và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học.

2.2.2. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học

Theo uy định pháp luật hiện hành, không có quy định số lượng tối thiểu và tối đa nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn du học, tuy nhiên Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có trình độ đại học trở lên;

– Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi nhân viên tư vấn du học phải tham gia một lớp đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học tại Học viện quản lý giáo dục. Thời gian một lớp học khoảng 15 ngày (8 buổi trên lớp, 7 buổi thực hành tại cơ sở) với mức học phí khoảng 3.000.000 VNĐ/khóa.

2.3. Điều kiện về cơ sở vật chất trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài

Đối với trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của trung tâm và được cơ quan nhà nước chấp thuận cấp Giấy phép trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài, cơ sở vật chất của trung tâm tư vấn du học nên đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có trụ sở hoạt động hợp pháp, đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của trung tâm tư vấn du học.

– Có đầy đủ biện pháp, trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy.

– Có sân bãi để xe và phương án giữ xe.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các văn bản, tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

(2) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(3) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

(3) Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên đây, trong đó đề xuất dự án đầu tư thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(4) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(5) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ lên cơ quan đăng ký đầu tư sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh về tư vấn du học

Giấy phép tư vấn du học chỉ cấp cho Pháp nhân có ngành nghề hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Như vây, muốn hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, quý điều đầu tiên Quý khách phải tiến hành thành lập công ty. Trường hợp Quý khách đã có công ty nhưng chưa có ngành nghề kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học thì cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Tên ngành, nghề Mã ngành, nghề
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Chi tiết:

– Tư vấn du học

(Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

856

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học quốc tế bao gồm những văn bản tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

(2) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(3) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

III. DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khách hàng, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài;

(2) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(3) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài;

(4) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(5) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(6) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

(7) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(8) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép;

Bài viết tham khảo: Thủ tục cấp giấy phép trung tâm tư vấn du học

Trên đây là toàn bộ tư vấn, hướng dẫn căn bản của Luật Thành Đô dành cho doanh nghiệp có nhu cầu thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài. Trong trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài, quý khách hàng có thể tin tưởng lựa chọn Công ty Luật Thành Đô để nhận được nhiều ưu đãi.

Nếu quý khách hàng còn thắc mắc cần được tư vấn, giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

5/5 - (2 bình chọn)