Đối với các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 sẽ phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp mà hàng hóa sẽ được giảm thuế và người nộp thuế sẽ phải tiến hành làm hồ sơ, thủ tục để được giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ

1.Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016;

2.Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thủ tục giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
Thủ tục giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu

II. HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC GIẢM THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Theo Khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế. Theo quy định tại Điều này thì mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì không phải nộp thuế.

2.1. Hồ sơ giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Hồ sơ đề nghị giảm thuế được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm:

– Công văn đề nghị giảm thuế của người nộp thuế (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP): 01 bản chính;

– Hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có), trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế phải có xác nhận của tổ chức bảo hiểm; hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

– Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu): 01 bản chính.

Biên bản, văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại;

– Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa: nộp 01 bản chính.

Giấy chứng nhận giám định phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

2.2. Thủ tục giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu

Thủ tục giảm thuế được quy định tại Khoản 3 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau:

– Bước 1: Người nộp thuế nộp hồ sơ cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan.

Thời điểm nộp hồ sơ: tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác nhận về mức độ hư hỏng, mất mát, thiệt hại;

– Bước 2:

+ Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người nộp thuế nộp đủ hồ sơ theo quy định: Chi cục Hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra điều kiện giảm thuế và thực hiện giảm thuế trong thời hạn làm thủ tục hải quan.

+ Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ sau thời điểm làm thủ tục hải quan:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hải quan có trách nhiệm lập hồ sơ, kiểm tra thông tin, thẩm định tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và gửi Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính quyết định giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đối tượng giảm thuế, số tiền thuế phải nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Nếu trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bài viết cùng chủ đề:

Các loại thuế ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài

Trốn thuế bị phạt như thế nào?

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Hồ sơ và thủ tục giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết trên, nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến các vấn đề đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn.

Đánh giá bài viết này