Hiện nay, giao đất và cho thuê đất là hai hình thức phổ biến mà Nhà nước tiến hành trao quyền sử dụng đất. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về hai hình thức này. Qua quá trình tư vấn pháp luật, công ty Luật Thành Đô đã nhận được nhiều thắc mắc liên quan đến hình thức giao đất có thu tiền và cho thuê đất. Trong bài viết này, công ty Luật Thành Đô sẽ tư vấn chủ đề: Khác nhau giữa giao đất có thu tiền và cho thuê đất.

Giao đất có thu tiền là gì?

Là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

Chủ thể:

– Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

– Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng QSDĐ gắn với hạ tầng.

Khác nhau giữa giao đất có thu tiền và cho thuê đất
Khác nhau giữa giao đất có thu tiền và cho thuê đất

Cho thuê đất là gì?

Là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

Chủ thể:

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

– Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2014 về hạn mức giao đất nông nghiệp.

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

– Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê.

– Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.

– Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.

* Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Sự khác nhau giữa giao đất có thu tiền và cho thuê đất

Tiêu chí Giao đất có thu tiền (Điều 55) Cho thuê đất (Điều 56)
Khái niệm (Điều 3) – Là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. – Là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất
Hình thức trao QSDĐ – Quyết định giao đất – HĐ thuê QSDĐ
Hình thức thu tiền – Thu tiền sử dụng đất – Thu tiền tiền thuê đất hàng năm– Thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
Quyền và nghĩa vụ – Của người đc giao đất – Của người thuê đất
Thời hạn – Sử dụng ổn định, lâu dài (Đ.125)– Có thời hạn (Đ.126) – Có thời hạn (Đ.126)
Hạn mức – Có hạn mức – Không có hạn mức
Các trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất – Đất ở– Xây dựng nhà ở

– Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa

– Sử dụng để sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp– Sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức

– Xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh

– Xây dựng công trình sự nghiệp, trụ sở làm việc

– Đơn vị lực lượng vũ trang sản xuất nông nghiệp kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng- an ninh

Bài viết cùng chủ đề:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng đăng ký đất đai

Trên đây là tư vấn về chủ đề: “Khác nhau giữa giao đất có thu tiền và cho thuê đất”. Liên hệ luật sư để được tư vấn chi tiết,

Hotline: 0919 089 888

Đánh giá bài viết này