Nhu cầu tìm việc làm luôn là vấn đề được quan tâm đối với các quốc gia. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại nước ta, số lượng việc làm tại các doanh nghiệp, tổ chức tăng nhanh, không chỉ ở các thành phố lớn. Cùng với đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều các công ty cung cấp dịch vụ việc làm. Trong bài viết này, Luật Thành Đô sẽ giúp quý khách hàng tìm hiểu về thủ tục xin giấy phép dịch vụ việc làm trọn gói từ A-Z.

Dịch vụ việc làm là hoạt động dịch vụ mà trong đó các tổ chức cung cấp, giới thiệu việc làm liên kết với nhau để tạo ra việc làm cho người lao động. Người sử dụng dịch vụ (người sử dụng lao động) yêu cầu bên cung cấp dịch vụ việc làm đào tạo lao động theo tiêu chuẩn và nhu cầu của mình.

Hoạt động dịch vụ việc làm vừa giúp cho người lao động tìm được việc làm và còn giúp người sử dụng lao động tuyển được lao động phù hợp. Dịch vụ việc làm theo Luật Việc làm 3013 bao gồm tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động. Do đó, công ty dịch vụ việc làm phải xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

I. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2020

– Luật Việc làm 2013

– Nghị định 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 hướng dẫn Luật Việc làm về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Giấy phép dịch vụ việc làm - Điều kiện, thủ tục
Giấy phép dịch vụ việc làm – Điều kiện, thủ tục

II. Điều kiện xin giấy phép dịch vụ việc làm

Điều kiện để được cấp giấy phép dịch vụ việc làm được quy định tại Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP. Cụ thể, các điều kiện bao gồm:

– Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

Nếu địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh thuộc sở hữu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trong hồ sơ xin cấp giấy phép dịch vụ việc làm. Trong trường hợp là địa điểm đi thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà.

– Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ 300 triệu đồng tại ngân hàng mà doanh nghiệp đăng ký mở tài khoản giao dịch để có đủ điều kiện để xin giấy phép dịch vụ việc làm. Quy định này mang tính bảo đảm bởi tiền ký quỹ được sử dụng để thanh toán các khoản đền bù, rủi ro trong quá trình doanh nghiệp hoạt động.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

+  Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Các điều kiện về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm trước hết phải tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp 2020. Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật còn phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu như không vi phạm pháp luật và bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay phạt tù…người đại diện theo pháp luật cũng cần có trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ việc làm để có thể vận hành doanh nghiệp.

III. Thủ tục xin giấy phép dịch vụ việc làm

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm theo Điều 15 Nghị định 23/2021/NĐ-CP là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp ủy quyền.

3.1. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và nộp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dịch vụ việc làm căn cứ Điều 17 Nghị định 23/2021/NĐ-CP bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

(2) 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

(3) Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo mẫu Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

(4) Lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

(5) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài.

Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

(6) 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc đế đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

Trong trường hợp các văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và hợp pháp hóa theo quy định.

3.2. Kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Sở Lao động – Thương binh và xã hội tiến hành kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì giao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ hướng dẫn để nộp đủ và đúng hồ sơ theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu từ chối cấp phải nêu rõ lý do bằng văn bản trả lời.

3.3. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải tiến hành thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các thông tin như giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, người đại diện theo pháp luật, số điện thoại, mã số thuế…

3.4. Thông báo tới Cơ quan nhà nước

Doanh nghiệp thực hiện việc thông báo bằng văn bản tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động trước 10 ngày làm việc tính tới ngày hoạt động để thuận tiện trong việc quản lý, kiểm soát.

IV. Dịch vụ xin giấy phép dịch vụ việc làm

Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ xin giấy phép dịch vụ việc làm trọn gói từ A-Z cho Quý khách hàng. Cụ thể, dịch vụ xin giấy phép dịch vụ việc làm của Luật Thành Đô bao gồm:

– Tư vấn cho Quý khách về dịch vụ việc làm và điều kiện xin giấy phép dịch vụ việc làm;

– Giúp Quý khách hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép dịch vụ việc làm;

– Thay mặt Quý khách thực hiện các thủ tục xin giấy phép dịch vụ việc làm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho đến khi nhận giấy phép dịch vụ việc làm;

– Tư vấn pháp luật miễn phí liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 1 năm.

Bài viết cùng chủ đề:

Thu hồi giấy phép dịch vụ việc làm

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ việc làm

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục xin giấy phép dịch vụ việc làm. Mọi vướng mắc pháp lý cần tư vấn xin vui lòng liên hệ với luật sư của Công ty Luật Thành Đô để được giải đáp miễn phí.

Đánh giá bài viết này